Pediatria - 3. vydanie

Pediatria (3. vyd.)Tretie vydanie knihy Pediatria v 2 zväzkoch vyšlo v Dieškovej edícii vydavateľstva HERBA v roku 2019. Kolektív autorov pod vedením T. ŠAGÁTA, M. ŠAŠINKU  a L. KOVÁCSA. Viac ako 170 autorov. 1736 strán, tvrdá väzba. Formát knihy 19x26 cm. Kniha je plnofarebná.

Predbežná cena 2 zväzkov je 150 Eur.

Predbežná dostupnosť: september 2019

 

 

 ISBN 978-80-89631-90-2

 

 

 

 


 

Pediatria (3)Kapitola 1  VŠEOBECNÁ PEDIATRIA

Kapitola 2  SOCIÁLNA PEDIATRIA

Kapitola 3  INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Kapitola 4  NEONATOLÓGIA

Kapitola 5  ADOLESCENCIA

Kapitola 6  PORUCHY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

Kapitola 7  KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGIOLÓGIA

Kapitola 8  PORUCHY VÝŽIVY

Kapitola 9  CHOROBY GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU


Kapitola 10  CHOROBY RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU

Kapitola 11  CHOROBY SPOJIVA

Kapitola 12  CHOROBY SRDCA A KRVNÉHO OBEHU

Kapitola 13  CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV

Kapitola 14  NEFROLÓGIA

Kapitola 15  CHOROBY ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU

Kapitola 16  GENETICKÉ CHOROBY A DEDIČNÉ PORUCHY METABOLIZMU

Kapitola 17  KOŽNÉ CHOROBY V DETSKOM VEKU

Kapitola 18  DETSKÁ OTORINOLARYNGOLÓGIA

Kapitola 19  OFTALMOLOGICKÁ ABECEDA PRE PEDIATRA

Kapitola 20  NEUROLÓGIA

Kapitola 21  DETSKÁ GYNEKOLÓGIA

Kapitola 22  DETSKÁ ORTOPÉDIA

Kapitola 23  ONKOLÓGIA

Kapitola 24  INFEKTOLÓGIA

Kapitola 25  OTRAVY V DETSKOM VEKU

Kapitola 26  DETSKÁ PSYCHIATRIA

Kapitola 27  BIOCHEMICKÉ HODNOTY