Choroby srdca a ciev

Brožúry pre lekárov i pacientov s chorobami srdca a ciev na čítanie i voľné stiahnutie

Srdcová nedostatočnosťFibrilácia predsiení

Cholesterol

Keď dar znamená život

 

 

 

 

 

 


Brožúra Keď dar znamená život z nadácie Dar životaBrožúra Keď dar znamená život od Občianskeho združenia Dar života zameraná na pacientov s transplantovaným srdcom.

Brožúru otvoríte kliknutím na podtrhnutý názov, prípadne na obrázok.

Publikácia je nepredajná.

58 strán, plnofarebná, ISBN 978-80-89631-05-6

 


Obsah publikácie Keď dar znamená život

Skôr, ako sa začítate do pravdivých viet o darovaní života . . . . . . . . . . . . . . 7
Transplantácia srdca ako súčasť zdravotníckej starostlivosti (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9
Príbeh môjho mladého srdca .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10
Srdcové zlyhávanie (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11
Dostala som vzácny dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prognóza a režimové opatrenia pri srdcovom zlyhávaní (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  16
Príbeh mladej ženy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Zvýšený cholesterol

Publikácia Zvýšený cholesterol a rizikové faktory chorôb srdca a cievE. Goncalvesovej od je  určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov

Nepredajné. Voľne dostupné na stiahnutie

ISBN 978-80-89171-85-9

Vyšla vo vydavateľstve zdravotníckej literatúry HERBA ako 107. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov so zvýšeným cholesterolom, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený PDF súbor Zvýšený cholesterol a rizikové faktory srdca a ciev, ktorý si môžu ZADARMO stiahnuť a vytlačiť pre vlastnú potrebu.

Srdcová nedostatočnosť

Brožúra od E. Goncalvesovej Srdcová nedostatočnosť - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné na stiahnutie - FREE DOWNLOAD

ISBN ISBN 978-80-89171-70-5

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 92. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený PDF súbor Srdcová nedostatočnosť, ktorý si môžu zadarmo stiahnuť a vytlačiť pre vlastnú potrebu.

Fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsieníBrožúra od E. Goncalvesovej Fibrilácia predsiení - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné na stiahnutie - FREE DOWNLOAD

ISBN ISBN 978-80-89171-78-1

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 100. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s fibriláciou predsiení, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený PDF súbor Fibrilácia predsiení, ktorý si môžu zadarmo stiahnuť a vytlačiť pre vlastnú potrebu.