Sociálna gerontológia

Sociálna gerontológia od L. Hegyiho a kol. z vydavateľstva HERBADo obchodu Shopherba

Kniha Sociálna gerontológia od L. Hegyiho a kol.  Má 176 strán, 6 kapitol.

 

2012, ISBN 978-80-89171-99-6

Cena knihy 10 Eur + poštovné a balné

Knihu si môžete objednať prostredníctvom e-shopu tu.


Sociálna gerontológia z vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba od L. Hegyi a kol.Zoznam tabuliek a grafov   
Zoznam používaných skratiek       

A. Sociálna gerontológia ako vedný odbor   

1 Sociálna medicína a sociálna gerontológia   
2 Postavenie sociálnej gerontológie ako interdisciplinárneho vedného odboru                   
2.1 Sociálna gerontológia