Antidotárium

Úvod      
Použité skratky      
Tabuľkový prehľad intoxikácií a použitie antidot    
Tabuľkový prehľad antidot – indikácie, mechanizmus účinku, dávkovanie        
Eliminačné postupy pri intoxikáciách

 

 


Internetový obchod ShopHerba


 • Zabránenie ďalšieho vstrebávania jedu
 • Gastrická laváž (GL)
 • Aktívne uhlie (AU)
 • Laxatíva
 • Črevná laváž (Whole bowel irrigation, WBI)
 • Eliminácia jedu z krvi a tkanív (Ivo Topoľský)
 • Forsírovaná diuréza (FD)
 • Mimotelové eliminačné metódy
 • Hemodialýza (HD)
 • Peritoneálna dialýza (PD)
 • Hemofiltrácia
 • Kontinuálne eliminačné metódy
 • Pomalá nízko účinná dialýza (Slow low efficiency dialysis, SLED)
 • Hemoperfúzia (HP)
 • Plazmaferéza (PF)
 • MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System)
 • SPAD (Single Pass Albumin Dialysis)
 • Exsangvinačná transfúzia
 • Všeobecné indikácie použitia mimotelovej eliminácie
 • Intravenózna lipidová emulzia

Antidotárium

 • Acetylcysteinum
 • Acidum folicum
 • Acidum folinicum
 • Amylium nitrosum
 • Atropinum
 • Calciumdinatriumedetat
 • Carbo activatus
 • Dantrolenum
 • Deferoxaminum
 • Digoxin immune Fab
 • Dimercaptosuccinatum
 • Dimethylaminophenolum
 • Ethanolum
 • Ferriferrocyanidum
 • Flumazenilum
 • Fomepizolum
 • Globulinum antibotulinicum
 • Globulinum antiviperinum
 • Glucagonum
 • Glucarpidase
 • Hydroxocobalaminum
 • Naloxonum
 • Natrium thiosulfuricum
 • Obidoximum
 • Physostigminium
 • Phytomenadionum
 • Protaminium
 • Pyridoxinum
 • Silibininum
 • Tolonii chloridum
 • Unithiolum

Vybrané intoxikácie a ich liečba

 • Paracetamol
 • Etylénglykol
 • Metanol
 • Korozívne látky
 • Muchotrávka zelená
 • Ušiak obyčajný
 • Durman obyčajný
 • Konvalinka voňavá
 • Ľuľkovec zlomocný
 • Oleander obyčajný
 • Vretenica severná

Použitá a odporúčaná literatúra
Register