Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot pri akútnych intoxikáciách. V odborných článkoch sú uvedené indikácie, dávkovanie, mechanizmy účinku, farmakokinetika, kontraindikácie, nežiaduce účinky a dostupnosť jednotlivých antidot. Zvláštnu pozornosť sme venovali aj účinnosti konkrétnych eliminačných metód, ktoré umožňujú odstrániť toxickú látku z organizmu a liečbe vybraných intoxikácií.

Autormi publikácie sú toxikológovia z Národného toxikologického informačného centra (NTIC) Univerzitnej nemocnice v Bratislave. NTIC poskytuje 24-hodinovú konzultačnú službu pri akútnych intoxikáciách s celoslovenskou pôsobnosťou na pohotovostnom telefónnom čísle 02 54 77 41 66.

Odborné informácie uvedené v tejto publikácii sú aktuali­zované v súlade s odporúčaniami Európskej asociácie toxikologických centier a klinických toxikológov (European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, EAPCCT).
Antidotárium je určené ako učebný text pre postgraduálne vzdelávanie lekárov a farmaceutov a pre študentov lekárskych a farmaceutických fakúlt. Môže byť však prínosom pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s intoxikovanými pacientmi alebo sa podieľajú na zabezpečovaní antidot pre zdravotnícke zariadenia.