Pediatrické ošetrovateľstvo - vybrané kapitoly

Namiesto predhovoru       

1  PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO       

1.1 Úlohy a poslanie       
1.2 História pediatrického ošetrovateľstva       
1.3  Niektoré modely pediatrického ošetrovateľstva       
1.3.1  Pediatrické ošetrovateľstvo zamerané na rodinu       
1.3.2  Model s účasťou rodičov       
1.3.3  Interaktívny model rodič – personál       
1.3.4  Súčasnosť a budúcnosť modelov pediatrického ošetrovateľstva       
1.4  Umenie pediatrického ošetrovateľstva


Internetový obchod ShopHerba


1.4.1  Atraumatické ošetrovateľstvo       
3.5.1  Úlohy „pediatrickej“ sestry       
1.5  Špecifiká pediatrického ošetrovateľstva

 

2  KONCEPCIE RASTU a VÝVINU        

2.1  Rast, vývin a zrenie       
2.2  Princípy rastu a vývinu       
2.3  Teórie rastu, vývinu a zrenia       
2.3.1  Biofyzikálna teória       
2.3.2  Psychosociálne teórie       
2.3.3  Kognitívna teória       
2.3.4  Behaviorálna teória        
2.3.5  Teória sociálneho učenia       
2.3.6  Ekologická teória       
2.3.7  Morálne teórie       
2.3.8  Spirituálne teórie       
2.4  Využitie koncepcií rastu a vývinu v pediadrickom ošetrovateľstve

3.  ROZDELENIE DETSKÉHO VEKU       

3.1  Novorodenecké a dojčenské obdobie       
3.2  Batolenecké obdobie (2. a 3. rok)       
3.3  Predškolské obdobie (4. a 5. rok)       
3.4  Školské obdobie (6 – 12 rokov)       
3.5  Obdobie dospievania (12. až 18. rokov)

Literatúra