Odkaz Virchowa pre súčasnú medicínu
Katarína DOSTÁLOVÁ, Štefánia MORICOVÁ
Artériová a venózna trombóza – dve stránky jednej mince
Anna REMKOVÁ, Peter Letavay
Úskalia, výhody a nevýhody antitrombotickej liečby
Svetlana BODÍKOVÁ, Veronika POKORNÁ
Najčastejšie chyby a omyly pri antitrombotickej liečbe


Ľuboš URBAN
Zlyhanie antitrombotickej liečby
Anna REMKOVÁ
Antitrombotiká a obličky
Martin DEMEŠ, Zuzana KACIANOVÁ
Antitrombotiká a cirhóza pečene
Ľubomír SKLADANÝ, Svetlana ADAMCOVÁ - SELČANOVÁ, Pavol MOLČAN, Erika ČELLÁROVÁ
Manažment krvácania pri antitrombotickej liečbe z pohľadu anestéziológie a intenzívnej medicíny
Matúš PAULINY
Perioperačný a periprocedurálny manažment antitrombotickej liečby pri elektívnych výkonoch
Adrian Bystriansky
Antitrombotická liečba u pacientov s cievnou mozgovou príhodou
Marek KRIVOŠÍK, Peter VALKOVIČ
Špecifiká a nové možnosti antitrombotickej liečby pri venóznej trombóze
Katarína Dostálová
Špecifiká a nové možnosti antitrombotickj liečby pri pľúcnej embolii
Peter LETAVAY, Anna REMKOVÁ
Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia
Iveta ŠIMKOVÁ
Špecifiká a nové možnosti antitrombotickej liečby pri akútnych koronárnych syndrómoch
Roman MARGÓCZY
Antitrombotická liečba v gravidite
Angelika BÁTOROVÁ
Manažment myeloproliferatívnych neoplázií – esenciálnej trombocytémie – s ohľadom  na rizikové faktory trombózy
Mikuláš HRUBIŠKO
Antitrombotiká v primárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení
Anna REMKOVÁ