Dedičné nefropatiePREDHOVOR


PÁR SLOV NA ÚVOD


I.  ÚVOD, KLASIFIKÁCIA DEDIČNÝCH CHORÔB OBLIČIEK

A. Charakteristika dedičných nefropatií
B. História dedičných nefropatií
C. Zriedkavé dedičné nefropatie
D. Kongenitálne anomálie
E. Špecifické problémy dedičných nefropatií
F. Polygénové choroby
G. Progresia dedičných nefropatií
H. Klasifikácia dedičných nefropatií
CH. Terapia  
I. Perspektívy

 


Internetový obchod ShopHerba


 

Literatúra


II. DEDIČNÉ GLOMERULOPATIE
A. Dedičné glomerulopatie
1. Alportov syndróm
2. Nefropatia tenkých bazálnych membrán
3. Glomerulopatia kolagénu III. typu
4. Dedičná osteo-onycho-dysplázia
5. Dedičná akroosteolýza s nefropatiou  
B. Glomerulopatie pri dedičných poruchách metabolizmu
1. Fabryho choroba
2. Deficit a1-antitrypsínu
3. Dedičná renálna amyloidóza
4. Familiárna stredozemská horúčka
5. Alagilleho syndróm  
6. Glomerulopatie pri poruchách lipidov
7. Syndróm Imerslundovej-Najmanov-Grässbeckov
8. čalšie dedičné choroby s glomerulopatiou
C. Glomerulonefritídy pri dedičnej poruche imunity
1. Fokálna segmentová glomeruloskleróza
2. Deficit faktora H
Literatúra


III. DEDIČNÉ GLOMERULOPATIE S NEFROTICKÝM SYNDRÓMOM
A. Primárny  kongenitálny  nefrotický syndróm
1. Kongenitálny nefrotický syndróm fínskeho typu  
2. Familiárna fokálna  a segmentová skleróza/ difúzna mezangiová skleróza
3. Iné nesyndromologické  formy kongenitálneho nefrotického syndrómu  
4. Idiopatický nefrotický  syndróm
B. Kongenitálny  nefrotický syndróm s malformáciami
1. Denysov-Drashov syndróm  
2. Frasierov syndróm
3. Kongenitálny nefrotický syndróm s malformáciou CNS (Gallowayov-Mowatov syndróm)
4. Schimkeho syndróm (imunokostná dysplázia)
5. Piersonov syndróm  (nefropatia LAMB2)  
6. Kongenitálny nefrotický syndróm s inými syndrómami
C. Sekundárne  kongenitálne  nefrotické  syndrómy
Literatúra  

IV. DEDIČNÉ PORUCHY  VÝVOJA NEFRÓNU
1. Fanconiho juvenilná  nefronoftíza  
2. Akro-reno-retinový  syndróm
3. Špongiová oblička
4. Jeuneov syndróm  
5. Oligomeganefronia  
Literatúra


V. DEDIČNÉ MALFORMÁCIE OBLIČIEK

A. Familiárne  malformácie  obličiek
1. Anomálie počtu obličiek
2. Aplázia, hypoplázia  a dysplázia obličky
3. Anomálie tvaru a polohy obličky
B. Anomálie  obličkových ciev
1. Aneuryzma renálnej artérie
2. Renálne artériovenózne  malformácie
3. Stenóza renálnej artérie
Literatúra


VI. SYNDRÓMOVÉ FORMY MALFORMÁCIÍ OBLIČIEK
1. Syndróm  branchio-oto-renálny (BOR)
2. Syndróm sušenej slivky
3. Syndróm Cornelia de Lange
4. Asociácia VATER/VACTERL
5. Syndróm  Mayerov-Rokitanského
6. Polandova anomália
7. Aberácie chromozómov
8. Goltzov syndróm  
9. Syndróm sklovina/obličky
10. Syndróm obličky/kolobóm
11. Syndróm renálnej  tubulárnej dysgenézy
12. Syndróm CHARGE
13. Syndróm Kabukiho
Literatúra


VII. DEDIČNÉ MALFORMÁCIE  MOČOVÝCH CIEST
A. Anomálie panvičky  a močovodu
1. Zdvojenie panvičky  a močovodu
2. Agenéza/aplázia močovodu
3. Ektopický ureter,  retrokaválny ureter
4. Ureterokéla
5. Megaureter, syndróm  megacysta-megaureter
B. Obštrukčná  uropatia
1. Hydronefróza
2. Infravezikálna obštrukcia  
3. Syndróm lenivého mechúra  
4. Williamsov syndróm  
5. Vrodené anomálie nervovej trubice
C. Vezikoureterový reflux (VUR)
1. Exstrofia močového  mechúra
Literatúra


VIII. DEDIČNÉ CYSTICKÉ CHOROBY OBLIČIEK
A. Klasifikácia cystických chorôb obličiek
B. Autozómovo  dominantné cystické choroby obličiek

1. Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek  
2. Komplex tuberóznej sklerózy
3. Choroba  von Hippelova-Lindauova
4. Glomerulocystická  choroba
5. Drečová cystická choroba
C. Autozómovo  recesívne cystické choroby obličiek
1. Autozómovo recesívna  polycystická choroba obličiek
2. Syndromologické  autozómovo recesívne  cystické choroby obličiek
3. Cysty pri kostných  dyspláziách  
D. Syndrómy  s dedičnosťou  viazanou  na chromozóm X
1. Oro-facio-digitálny syndróm  
Literatúra  

IX. DEDIČNÉ TUBULOINTERSTICIÁLNE CHOROBY OBLIČIEK
1. Autozómovo dominantná tubulointersticiálna choroba obličiek (ADTCHO) typ 1  
2. Autozómovo dominantná tubulointersticiálna choroba obličiek (ADTCHO) typ 2  
Literatúra


X. DEDIČNÉ NÁDORY OBLIČIEK

A. Dedičné formy  karcinómu obličky
1. Dedičný karcinóm z papilárnych buniek obličky (papilárny karcinóm typ 1)
2. Dedičná leiomyomatóza a karcinóm z renálnych buniek (papilárny karcinóm typ 2)
3. Choroba Birtova-Hoggova-Dubého
4. Mutácia BAP1 a familiárny karcinóm obličky
5. Translokácia chromozómu 3
6. Hamartóm PTEN (Cowdenova choroba)
7. Komplex sukcinátdehydro­genázy
8. Syndróm dedičný para­ganglióm/feochromocytóm
B. Benígne nádory obličiek
1. Angiomyolipóm obličky
2. Onkocytóm
C. Nefroblastóm (Wilmsov tumor)
D. Syndróm WAGR
E. Rabdoidný tumor obličky

Literatúra


XI. DEDIČNÉ UROLITIÁZY  A NEFROKALCINÓZA
A. Dedičné urolitiázy
1. Kalciové kamienky,  hyperkalciúria
2. Urátové kamienky
3. Xantínové kamienky
4. Dihydroxyadenínové  kamienky
5. Hyperoxalúria
6. Hypocitratúria  
7. Cystinúria  
8. Infekčné kamienky  
9. Obezita
10. Iné systémové choroby
11. Lieky
12. Iné
B. Nefrokalcinóza
Literatúra


XII. MITOCHONDRIOVÉ NEFROPATIE
A. Tubulopatie a  tubulointersticiálne mitochondriové  nefropatie
B. Glomerulové  mitochondriové  nefropatie
C. Mitochondriové nefropatie spôsobené mutáciami génu tRNALEU
D. Poruchy  syntézy  koenzýmu Q10

Literatúra


XIII. HEMOLYTICKO-UREMICKÝ  SYNDRÓM
Literatúra


XIV. SYSTÉMOVÉ DEDIČNÉ CHOROBY S NEFROPATIAMI
A. Diabetická  nefropatia
1. Epidemiológia  
2. Morfológia
3. Genetika metabolických zmien
4. Cytokíny a rastové faktory
5. Genetika a hemodynamické zmeny
6. Leukocytové HLA antigény  II. triedy
7. Farmakogenetika
8. Novorodenecké genetické faktory
9. Syndróm renálnych cýst a diabetes mellitus  
10. Komplexné genetické  faktory diabetickej nefropatie
B. Systémový lupus erythematosus
1. Epidemiológia  
2. Patologická anatómia
3. Genetické faktory
5. Klinický obraz, diagnóza
6. Biomarkery  
7. Diferenciálna diagnóza
8. Terapia
9. Prognóza  
Literatúra