Aktuality v gastro 20171     Novinky z IBD priečinka
Vývoj nových liekov v terapii nešpecifických črevných zápalov (IBD)       
Nové biomarkery a indexy prispievajúce k včasnému začatiu terapie       
Sliznicové zhojenie – grál liečby IBD?       
Omický prístup – vzdialený sen alebo blízka realita?       
Záver


Internetový obchod ShopHerba


2     Prevencia nešpecifických črevných zápalov (IBD)
Definícia predklinického štádia IBD       
Paralely s inými autoimunitnými chorobami       
Štúdie predklinického štádia IBD       
Štúdie rizikovej populácie


3     Novinky v  liečbe IBD azatioprinom
I. Azatioprin v liečbe ulceróznej kolitídy       
II. Azatioprin v liečbe Crohnovej choroby       
III. Optimalizácia liečby azatioprinom


4     Pouchitída s akcentom na jej etiopatogenézu
IPAA
Rizikové faktory vzniku pouchitídy       
Stručná klinika pouchitídy        
Patogenéza pouchitídy     
Záver


5     Krvácanie do gastrointestinálneho traktu asociované s liečbou novými orálnymi antikoagulanciami
1. Úvod        
2. Definícia a epidemiológia krvácania do GIT        
3. Základná charakteristika prípravkov perorálnej antikoagulačnej liečby        
4. Nové orálne antikoagulanciá        
5. Závažné krvácanie do gastrointestinálneho traktu u antikoagulovaných pacientov        
6. Prevencia a manažment závažného krvácania do gastrointestinálneho traktu asociovaného s liečbou NOAK        
7. Opätovné začatie antikoagulačnej liečby        
8. Záver