Laboratórna medicínaPredslov

Klinické laboratórium

Poznámky k časti Klinické laboratórium   
Poznámky k laboratórnemu vybaveniu, reagenciám,  systémom mier a váh   
Poznámky k príprave roztokov    
Poznámky k laboratórnej inštrumentácii
Poznámky k automatizácii klinického laboratória   
Poznámky ku kvalite v klinickom laboratóriu

 

Laboratórne vyšetrenia

Poznámky k biochemickým vyšetreniam   
Poznámky k hematologickým vyšetreniam   
Poznámky k hemostazeologickým vyšetreniam    
Poznámky k imunologickým a sérologickým vyšetreniam    
Poznámky k mikrobiologickým vyšetreniam   
Poznámky k imunohematologickým a transfúziologickým  vyšetreniam    
Poznámky k vyšetreniam niektorých telesných tekutín

Zdieľané činnosti

Poznámky k vyšetreniu moču    
Rôzne   
Poznámky k odberu a spracovaniu krvi   
Poznámky k medicínskej mikroskopii    
Poznámky k „Point of Care Testing“    
Poznámky k informačným technológiám  v laboratórnej medicíne

Doslov