Pele-mele z IBD literatúry (M. Bátovský)       
1. Epidemiológia a liečba IBD vo vzťahu k mikrobiómu       
2. Prečo vzniká leukopénia a infekcie po azatiopríne aj u IBD pacientov s normálnym genotypom TPMT?       
3  Katelicidín – vhodný biomarker slizničnej aktivity a prognózy IBD?       
4. Izolovaná kolonická Crohnova choroba – tretie nešpecifické zápalové ochorenie čreva?       

Aký je skutočný účinok vedolizumabu v reálnej klinickej praxi? (M. Bátovský)       
Úvod       
A. Hodnotenie účinnosti indukčnej liečby VDZ        
B. Hodnotenie účinnosti udržiavacej liečby VDZ       
C. Hodnotenie bezpečnosti VDZ       
D. Vedolizumab – gravidita a výskyt malignít        
E. Vedolizumab na Slovensku        

Cudzie telesá v tráviacom trakte (M. Kačšák)       
Cudzie telesá v GIT v histórii medicíny       
Ako sa cudzie telesá dostávajú do tráviaceho traktu?        
Diagnostika cudzích telies v tráviacom trakte       
Liečba cudzích telies v tráviacom trakte       
Zvláštne syndrómy spojené s cudzími telesami v pažeráku       
Špeciálne druhy cudzích telies v gastrointestinálnom trakte       
Paneurópske organizácie sledujúce problematiku cudzích telies v GIT z celospoločenského hľadiska       
Vlastné skúsenosti s liečbou cudzích telies v tráviacom trakte       

Echinokokóza pečene (J. Mikloš)       
1. Etiológia a životný cyklus       
2. Patogenéza a klinické príznaky cystickej echinokokózy       
3. Patogenéza a klinické príznaky alveolárnej echinokokózy pečene       
4. Epidemiológia       
5. Diagnostika cystickej echinokokózy pečene       
6. Diagnostika alveolárnej echinokokózy pečene       
7. Diferenciálna diagnostika echinokokózy pečene       
8. Terapia cystickej echinokokózy pečene       
9. Terapia alveolárnej echinokokózy pečene