Gastro 2019AKTUALITY V PROBLEMATIKE  EOZINOFILNEJ EZOFAGITÍDY        
A. Definícia       
B. Vývoj názorov na diagnózu eozinofilnej ezofagitídy       
C. Epidemiológia EoE       
E. Diagnostika a diferenciálna diagnostika EoE   
F. Priebeh ochorenia      
G. Liečba   
Dlhodobá eliminačná diéta a remisia EoE   
Záver a odporúčania pre prax

  

CHOLELITIÁZA A CROHNOVA CHOROBA    
Vývoj etiologických poznatkov a liečby cholelitiázy   
1. Etiopatogenéza cholelitiázy     
2. Prevalencia žlčových kameňov u IBD pacientov  
3. Patogenéza a rizikové faktory vzniku žlčových kameňov u CD pacientov  
Závery pre prax  


PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE KAPSULOVEJ ENDOSKOPIE 
Úvod 
1. Odporúčania Americkej gastroenterologickej spoločnosti   
2. Kapsulová endoskopia v Čechách (50)    
3. Kapsulová enteroskopia na Slovensku   
4. Ďalšie možnosti využitia kapsulovej endoskopie    


HODNOTENIE NÁRODNÉHO PROGRAMU SKRÍNINGU KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU NA SLOVENSKU – NOVINKY A ZMENY 
Úvod  
Charakteristika skríningu KrCa   
Kompetencie vykonávania skríningu KrCa 
Praktická realizácia skríningu KrCa  
Šesťročný prehľad výsledkov  
Doterajší priebeh, rezervy a perspektívy skríningu KrCa   


HORMONÁLNE ZMENY A IBD   
A. Hypogonadizmus a infertilita  
B. Sexualita u pacientov s IBD
C. Poruchy funkcie nadobličiek a liečba glukokortikoidmi vo vzťahu k IBD  
D. Rastový hormón a poruchy rastu u detí s IBD   
E. Funkčné a morfologické zmeny štítnej žľazy pri IBD  
F. Metabolické kostné zmeny pri IBD     
Závery a odporúčania pre prax