Vybrané výpočty pre prípravu liekov v lekárňachPredhovor (Tibor Czuľba)  

Predhovor (Juraj Sýkora)  

1. Výpočet koncentrácie liehového roztoku (Lucia Černušková)

1.1. Príklad 1 (lieh a voda)  
1.2. Príklad 2  (rôzne koncentrácie liehu)

 


Internetový obchod ShopHerba


2. Ušné kvapky (Margaréta Šubová) 

3. Kapsuly (Margaréta Šubová)  

4. Čapíky (Margaréta Šubová)

4.1. Ciachovací faktor  
4.2. Vytesňovací koeficientu  
4.3. Výpočet potrebného množstva čapíkového základu  
4.4. Počet pripravovaných čapíkov vzhľadom na stratu pri príprave (stratový koeficientu)  
4.5. Spôsob prípravy 1 (výpočet vytesňovacieho koeficientu)  
4.6. Spôsob prípravy 2 (experimentálne zistenie vytesňovacieho koeficientu)  
4.7. Príprava glycerolových čapíkov

5. Vaginálne guľôčky (Margaréta Šubová)

5.1. Spôsob prípravy 1 (výpočet vytesňovacieho koeficientu)  
5.2. Spôsob prípravy 2 (experimentálne zistenie vytesňovacieho koeficientu)  
5.3. Výpočet množstva liečiva pri formách s krčkami

6. Očné kvapky (Lucia Černušková)  

7. Infúzne roztoky (Silvia Szücsová)

7.1. Výpočet látkovej koncentrácie v mmol/l  
7.2. Výpočet osmolarity  
7.3. Výpočet energetickej hodnoty

8. Desenzibilizačné roztoky cytostatík (Juraj Sýkora)

8.1. Desenzibilizačné roztoky oxaliplatiny  
8.2. Desenzibilizačné roztoky karboplatiny  
8.3. Desenzibilizačné roztoky paklitaxelu