Slovenský liekopis I - VII

LiekopisSlovenský liekopis, 1. vydanie,  zväzok I až VII s CD

Dostupný už iba zväzok VII s CD (CD obsahuje Slovenský liekopis 1, zvázky I - VII)

Cena 31,60 Eur + poštovné a balné

Nedostupná. Dostupné iba CD za 10 Eur - poštovné a balné. Pozrite si aj ukážku v súbore PDF


 

Sovenský liekopisPredslov
4. Reagencie
4.1. Reagencie, , roztoky na stanovenie nečistôt a tlmivé roztoky
4.2. Odmerná analýza
Zoznam všeobecných kontrolných metód
Abecedný zoznam monografií zväzkov I - VI
Zoznam liekových foriem
Zoznam článkov Európskeho liekopisu, č. vydanie, doplnok 4.8