Kognitívne poruchy vo vyššom veku

Kognitívne poruchyKniha od M. Ondriášovej Kognitívne poruchy vo vyššom veku vyšla vo vydavateľstve Herba v apríli 2011. Kniha má 156 strán

2011, ISBN 978-80-89171-81-1

Kniha Kognitívne poruchy vo vyššom veku vyšla ako 103. publikácia vydavateľstva Herba a 31. publikácia  MLK

Cena 9 Eur + poštovné a balné

Shopherba

 


Kognitívne poruchyPredhovor k 1. vydaniu    9
Predslov    11
Vysvetlivky    13
Použité skratky     15
Úvod     17

1 Starnutie v oblasti kognitívnych funkcií   19
1.1 Kognitívne funkcie vo vyššom veku     19