Zvýšený cholesterol

Publikácia Zvýšený cholesterol a rizikové faktory chorôb srdca a cievE. Goncalvesovej od je  určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov

Nepredajné. Voľne dostupné na stiahnutie

ISBN 978-80-89171-85-9

Vyšla vo vydavateľstve zdravotníckej literatúry HERBA ako 107. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov so zvýšeným cholesterolom, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený PDF súbor Zvýšený cholesterol a rizikové faktory srdca a ciev, ktorý si môžu ZADARMO stiahnuť a vytlačiť pre vlastnú potrebu.

 

Publikácia vyšla s podporou spoločností

Zentiva

 

 

Brožúra Zvýšený cholesterol na čítanie

{swf;images/flash/herba-cholesterol.swf;}