Klinická biochémia pre praktického lekára

Klinická biochémiaKniha Klinická biochémia pre praktického lekára od G. Kováča a I. Pecháňa

Cena

 

ISBN 80-967994-5-2, vydané v roku 2002, 128 strán

Vypredané


Predhovor

Úvod

Základné činnosti a organizácie v klinickej biochémii, rutinné biochemické vyšetrenia

Špeciálne biochemické vyšetrenia

Endokrinológia a biochemické vyšetrenia

Záver

Odporúčaná literatúra

Register