Kamienky z mozaiky 2

Kamienky z mozaiky 2Kniha Kamienky z mozaiky 2 od J. Černákovej

Cena - nepredajné, vytlačené pre Ligu proti reumatizmu - Sekciu mladých reumatikov na Slovensku

2010, ISBN978-80-89171-74-3. Vyšla ako 96. publikácia vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA

Dostupná v PDF formáte na www.mojareuma.sk


Kamienky z mozaiky 2Zopár slov na úvod         4
A Few Words Before We Start         6
Posolstvo/Message         8
Cesty za hmlou          9
Roads to the Fog          13
Objavený Kĺbik          17
The Little Joint  Discovered         18
Dušanka          19
Dušanka         21