Materstvo a reumaPár slov na úvod...       
A few words to begin...

Vážení čitatelia        
Dear readers

MOJE REUMATICKÉ ŠŤASTIE       
MY RHEUMATIC HAPPINESS

NÁŠ ŤAŽKÝ KONIEC S KRÁSNYM ZAČIATKOM       
OUR HARD END WITH BEAUTIFUL BEGINNING

SLOVO „MAMA“ STOJÍ ZA TROCHU BOLESTI       
THE WORD „MUM“ IS WORTH A LITTLE PAIN

NIKDY NEHOVOR NIKDY – POČÚVAJ SVOJE SRDCE       
NEVER SAY NEVER – LISTEN TO YOUR HEART

NIČ NEHODNO ĽUTOVAŤ, VŠETKO MÁ SVOJ VÝZNAM!       
REGRET NOTHING, EVERYTHING HAPPENS FOR A REASON!

MOJE TEHUĽKOVANIE S REUMOU       
MY PREGNANCY WITH RHEUM

MOJE KRÁSNE TEHOTENSTVO       
MY BEAUTIFUL PREGNANCY

MùJ SMYSL ŽIVOTA       
MY MEANING OF LIFE

MOJA MATERSKÁ „DOVOLENKA“       
MY MATERNITY LEAVE

ODKAZ BUDÚCIM MAMIČKÁM       
WORD TO MOTHERS-TO-BE

ČLOVEK MIENI – PÁN B. MENÍ...VERÍM...       
GOD CHANGES WHAT MAN DEEMS MAN PROPOSES, GOD DISPOSES... I BELIEVE...