Obsah článku

Tichá vodaZa Anjelom

Koľko je v obyčajnom slove významov?

Blatom sa brodíš, v tichu sa modlíš,

unikáš mámeniam podlým,

túlaš sa s ozvenou prastarou.

Cez kameň predral si sa k slovám, Anjel,

veršami zvečnil si svoje myšlienky,

prúd citov vylial sa z nich preveľký

a páchnuce odpadky stratili sa na dne.

Každé Tvoje slovo znamená zásah pravý,

jednoduchosťou porazil si márnivosť?

moje slová sú prázdne, keď sa snažím,

a táraním vychádzajú navnivoč?

v noci sa mi zdá, že všetko tu už bolo,

pochybnosť ma však prejde na svitaní.