Obsah článku

. . .

Plnosť

Znie, ani nie zle,
sen zo sna smie,
sen bez sna nie -
snivou silou tlie.

Tak chcela, tak chcel,
ten sen nevyšiel -
bez spojenia duší
niet spojenia tiel.

Dúfam, že ešte začujem
jej plachý smiech,
zopár vzdychov, zopár viet -
viac nemôžem chcieť...