Zdravotnícke právo interdisciplinárne

Zdravotnícke právo interdisciplinárne

 

Kniha Zdravotnícke právo interdisciplinárne od K. Tótha a I. Pagáčovej

Prvé vydanie, Bratislava: Herba 2015, 208 strán.

Cena 20 Eur + poštovné a balné

ISBN 978-80-89631-32-2

Shopherba

 


Zdravotnícke právo interdisciplinárnePredslov      

Od forenznej medicíny po bioprávo (namiesto úvodu)

prof. JUDr. Karol TÓTH, PhD., MPH

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví podle nového občanského zákoníku

MUDr. Mgr. Jolana TĚŠINOVÁ, JUDr. MUDr. Roman ŽĎÁREK, Ph.D., MBA

Liek v praxi lekára – vybrané právne aspekty

MUDr. Pavol TRNOVEC, JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD.