Publikácia Zdravotné poistenie si dala za cieľ odstrániť paradox. Tým paradoxom je, že zatiaľ čo zdravotné poistenie „pracuje“ s viac ako triapol miliardami Euro ročne, ktoré zaplatíme na poistnom, o zdravotnom poistení sa vie veľmi málo.

Publikáciu Zdravotné poistenie by mal mať „po ruke“ každý, kto akýmkoľvek spôsobom participuje na komplexe vzťahov pacient – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – zdravotná poisťovňa.