PROGLAS - 3. slovenské vydanie, Herba 2018

ProglasKniha Proglas od Konštantína Filozofa.Tretie, doplnené a rozšírené vydanie.

Prvé vydanie vyšlo v našom vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba už v roku 1996. Druhé vydanie knihy Proglas od Konštantína Filozofa je z roku 1998. Oproti prvému vydaniu obsahuje aj staroslovienčinu.

Tretie doplnené a rozšírené vydanie obsahuje prebásnené texty v taliančine, španielčine a makedónčine

Rok vydania: 2018

ISBN 978-80-89631-74-2


 

Proglas, 3. vydanie

Prinášame vám tretie doplnené vydanie Proglasu od Konštantína Filozofa (sv. Cyril)

Kniha Proglas od Konštantína Filozofa (Proglas ako Predslov k sv. Evanjeliu) je najstaršia slovanská písomná pamiatka.

Prvýkrát vyšla knižne vo vydavateľstve Herba, spol. s r.o. v roku 1996. Druhé vydanie vyšlo v roku 1998. Tretie v roku 2018. Doplnené o prebásnený preklad do taliančiny, španielčiny a makedónčiny.

Obsah

 • Ján Chryzostom kardinál Korec : Predslov k Proglasu
 • Konštantín Filozof (Sv. Cyril) : Proglas (slovenčina, staroslovienčina, angličtina)
 • San Costantino il Filosofo (Cirillo) : Il Prologo (taliančina)
 • Constantino el Filósofo (San Cirilo) : Proanafónesis (Španielčina)
 • Konstantin Filozof – Sv. Cyril : Proglas (macedónčina)
 • Viliam Turčány : Filozof, ktorý stále miloval múdrosť
 • Viliam Turčány : Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu
 • Viliam Turčány : Báseň venovaná Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi
 • Viliam Turčány : Báseň venovaná Milanovi Rúfusovi
 • Viliam Turčány : Báseň venovaná Milanovi Lehkému
 • Korešpondencia a recenzné posudky