Koenzým Q10 v zdraví a v chorobáchPríhovor       
Editor       
Poďakovanie       
Acknowledgements        
Zoznam obrázkov       
Zoznam tabuliek       
1    FREDERICK LÖRING CRANE – objaviteľ koenzýmu Q10       
2    HISTÓRIA OBJAVU A PERSPEKTÍVA KOENZÝMU Q10       
3    CHARAKTERISTIKA KOENZÝMU Q10       
4    DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM STANOVENIA KOENZÝMU Q10         
5    DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM MERANIA BIOENERGETIKY MITOCHONDRIÍ U PACIENTOV        
6    KOENZÝM Q10 V ZDRAVÍ A V CHOROBÁCH      

 
7    METABOLICKÉ NEPRENOSNÉ CHOROBY A KOENZÝM Q10       
8    VÝZNAM KOENZÝMU Q10 PRI KARDIOVASKULÁRNYCH CHOROBÁCH       
9    STATÍNY A KOENZÝM Q10       
10  VÝZNAM KOENZÝMU Q10 PRI ONKOLOGICKÝCH OCHORENIACH       
11  VÝZNAM KOENZÝMU Q10 U PACIENTOV S OCHORENÍM OBLIČIEK       
12  VÝZNAM KOENZÝMU Q10 U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS       
13  STARNUTIE A KOENZÝM Q10       
14  ALZHEIMEROVA CHOROBA A KOENZÝM Q10       
15  VÝZNAM KOENZÝMU Q10 U DETÍ S AUTIZMOM       
16  VÝZNAM KOENZÝMU Q10 U PACIENTOV S PORUCHOU PLODNOSTI       
17  VPLYV POLARIZOVANÉHO SVETLA NA KOENZÝM Q10       
18  VPLYV MOLEKUlového VODÍKA NA OXIDAČNÝ STRES, KOENZÝM Q A MITOCHONDRIE       
19  VPLYV KOMPLETNÉHO HLADOVANIA NA ORGANIZMUS       
20  VPLYV KETOGÉNNEJ A VYSOKOPROTEÍNOVEJ DIÉTY NA OBEZITU, ANTIOXIDANTY A OXIDAČNÝ STRES       
21  VPLYV PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY NA KOENZÝM Q  A MITOCHONDRIE       
22  VPLYV SEZÓNNYCH VARIÁCIÍ NA ANTIOXIDANTY, OXIDAČNÝ STRES A MITOCHONDRIE       
23  VPLYV SLNKA A MESIACA NA OXIDAČNÚ FOSFORYLÁCIU MITOCHONDRIÍ A KOENZÝM Q       
24  VPLYV ANTIOXIDANTOV NA REGENERÁCIU BUNIEK KOŽE       
25  HYPOTÉZA: TERČOM VÍRUSU SARS-CoV-2 MOŽE BYŤ BIOENERGETIKA MITOCHONDRIÍ A KOENZÝM Q10        
26  AKTÍVNA ÚČASŤ AUTOROV NA KONFERENCIÁCH O KOENZÝME Q10       
Vecný register