Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácieSúhrn/Summary       

Z recenzných posudkov       

Úvod       

Základné východiská       

Celková telesná voda       

Niektoré pojmy pri nedostatku vody a chýbaní minerálov


Internetový obchod ShopHerba


 • Akútna dehydratácia
 • Chronická dehydratácia
 • Minerály v ľudskom organizme

Vlastnosti vybraných minerálov       

 • Sodík (Na)
 • Draslík (K)
 • Chloridy (Cl)
 • Vápnik (Ca)
 • Horčík (Mg)
 • Fosfor (P)
 • Chróm (Cr)
 • Cín (Sn)
 • Jód (J)
 • Kremík (Si)
 • Mangán (Mn)
 • Meď (Cu)
 • Molybdén (Mo)
 • Selén (Se)
 • Vanád (V)
 • Zinok (Zn)
 • Železo (Fe)
 • Síra (S)
 • Kobalt (Co)
 • Fluór (F)
 • Bór (B)
 • Bróm (Br)
 • Hliník (Al)
 • Ortuť (Hg)
 • Stroncium (Sr)
 • Lítium (Li)
 • Bárium (Ba)
 • Olovo (Pb)
 • Striebro (Ag)
 • Germánium (Ge)
 • Antimón (Sb)
 • Arzén (As)
 • Kadmium (Cd)
 • Nikel (Ni)
 • Astát (At)

Ďalšie ióny        

 • Hydrogénuhličitany
 • Amoniak
 • Dusičnany a dusitany

Príznaky chronickej dehydratácie a dlhodobého deficitu minerálov
Liečba dehydratácie        
Prevencia dehydratácie       
Pitný režim       

 • Voda z verejných vodovodov
 • Individuálne zásobovanie vodou
 • Prírodné minerálne vody
 • Mikrobiologické a biologické parametre
 • Mikropolutanty

Stručné zopakovanie (predchádzajúcich kapitol)        

 • Dehydratácia

Úloha gastrointestinálneho ekosystému       

Gastrointestinálny ekosystém        

 • Gastrointestinálny mikrobióm
 • Črevný mikrobióm a výživa
 • Slizničná bariéra
 • Slizničný imunitný systém

Probiotiká        

Prebiotiká       

Symbiotiká        

Probiotiká, zubné lekárstvo a dentálna hygiena       

Vláknina       

 • Inulín
 • Psyllium
 • Obilné otruby
 • Pektín

Stručné zopakovanie       

Metabolizmus       

 • Energetická bilancia, bazálny metabolizmus, dusíková rovnováha
 • Zubné lekárstvo, dentálna hygiena a výživa

Výživa        

 • Tepelná úprava požívatín
 • Stolovanie

Základné výživové súčasti       

 • Voda a minerály
 • Bielkoviny
 • Sacharidy
 • Lipidy
 • Vitamíny
 • Ďalšie vitamíny a im podobné látky

Špeciálne typy výživy       

 • Dietetika
 • Nemocničné diéty
 • Parenterálna a enterálna výživa

Doplnky výživy       

 • Koloidné minerály
 • Riasy

Malnutrícia       

Obezita       

Úplná hladovka       

Oddychový deň       

Poznámky k životospráve       

 • Fyzická aktivita
 • Psychický tréning

Tachyonizované požívatiny       

Záver       

Prílohy       

 • Niektoré ďalšie údaje o prírodných minerálnych vodách na Slovensku
 • Rádioaktivita minerálnych vôd – niekoľko doplňujúcich informácií

Výber z literatúry       

 • Niekoľko citácií internetových stránok