Diabetes mellitus 2

Brožúra od M. Mokáňa a P Galajdu Diabetes mellitus 2. typu - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné na stiahnutie

ISBN ISBN 978-80-89171-80-4

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 102. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s chorobou Diabetes mellitus 2. typu (DM 2), ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený PDF súbor Diabetes mellitus 2, ktorý si môžu ZADARMO stiahnuť a vytlačiť pre vlastnú potrebu.

Publikácia vyšla s podporou spoločností

 

 

 

Publikácia Diabetes mellitus 2. typu na čítanie

{swf;images/flash/diabetes-mellitus-2-herba.swf;}