Akútne komplikácie cukrovkyBrožúra od M. Mokáňa Akútne komplikácie cukrovky - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN 978-80-89171-88-6

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 110. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s cukrovkou, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Akútne komplikácie cukrovky, ktorý si môžu ZADARMO prezrieť.

 

Publikácia vyšla s podporou spoločností

 

sanofi-aventis

 

Zentiva

 

 

 


Akútne komplikácie cukrovky