Zlomeniny pätovej kosti patria v úrazovej chirurgii pohybového aparátu ľudského tela stále k nevyriešeným poraneniam. Za posledných 20 rokov nastal v diagnostike a liečbe poranení päty výrazný pokrok. Zdokonalili sa operačné postupy perkutánnej a otvorenej osteosyntézy a zaviedli sa nové implantáty. Napriek tomu stálym pravidlom však zostáva, že len anatomická rekonštrukcia päty s obnovením extraartikulárnych a artikulárnych štruktúr zabezpečuje dobrý výsledok.

V monografii som chcel čitateľovi poskytnú pohľad na súčasné trendy v diagnostike a liečbe týchto poranení a zároveň mu ponúknu ucelený koncept terapie, získaný

z mojich praktických skúseností na bývalých pracoviskách a na Klinike úrazovej chirurgie SZU v Bratislave.

Som toho názoru, že morfológia zlomenín päty je natoľko rôznorodá, že pravdepodobne ani v budúcnosti nebude existovať univerzálny implantát alebo spôsob ošetrenia tohto poranenia, ale bude naďalej plati individuálny terapeutický koncept.