Po repozícii sa fixuje zadná kĺbová plocha priečnou 3,5 mm kompresnou spongióznou skrutkou, ktorá retinuje laterálny fragment zadnej kĺbovej plochy k mediálnemu sustentakulárnemu fragmentu a vytvára aj kompresiu fragmentov. Potom sa pristupuje k osteosyntéze tela, predného výbežku a tuberózneho fragmentu. Postup osteosyntézy je zobrazený na obr. 56 – 57.
V priebehu ostesyntézy sa odstraňujú Ki-drôty z tých fragmentov, ktoré už sú retinované skrutkami.
Peroneálne šľachy sa vrátia na pôvodné miesto a odstránia sa Ki-drôty držiace lalok.