Rana sa uzatvára s uvoľneným turniketom, pričom sa vykoná dôkladná hemostáza laloka a rany. Pod lalok sa umiestni Redonova drenáž, ktorá sa vyvedie cez kožu v oblasti vonkajšieho maleolu.
Zašíva sa v dvoch vrstvách, pričom jednotlivými vstrebateľnými stehmi sa zašije podkožie a koža sa šije technikou podľa Allgöver-Donatiho a používajú sa monofilné vlákna hrúbky 4-0.

Rana sa zakrýva sterilnými štvorcami s kompresívnym obväzom.

Je potrebná spongioplastika u ORIF?

Spongioplastiku pri ORIF zlomeninách kalkanea prvýkrát opísal Palmer r. 1948.(48)  Odvtedy vzniklo množstvo prác, ktoré vyvracajú potrebnosť spongioplastiky. Stephenson nepoužil ani v jednom prípade spongiózu k vyplneniu defektu a  len v jednom prípade došlo ku kolapsu zadnej kĺbovej plochy. Taktiež práce (68 Buckley a Longino potvrdili, že spongioplastika pri dlahovej osteosyntéze nie je potrebná. (35) Rovnaké názory uvádzajú vo svojich publi­káciách  Zwipp a kol. (80)
Na našom pracovisku sme spongioplastiku použili u ORIF len v dvoch prípadoch, v ktorých zlomenina bola zafixovaná klasickými dlahami. V ostatných prípadoch sme spongioplastiku nerobili a môžeme konštatovať, že sekundárne nedošlo v uhlovo stabilných implantátoch k poklesu výšky kalkanea a k zníženiu Böhlerovho uhla.