Farmakológia bleskovo

Farmakológia bleskovoKniha Farmakológia bleskovo. Autormi sú študenti 5. ročníka LF UPJŠ v Košiciach  J. Fedorko, Z. Olejárová a P. Fulop

 

 

56 strán, ISBN 978-80-89631-85-8


 

Farmakológia bleskovo

Farmakológia bleskovoÚvod         


Všeobecná farmakológia       
Faktory ovplyvňujúce resorpciu liečiva z GITu       
Liečivá/stavy ovplyvňujúce absorbciu iných liečív v žalúdku       
First pass effect (FPE)       
Väzba liečiva na plazmatické proteíny       
Exkrécia