Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home MALÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA
Edícia Malá lekárska knižnica z vydavateľstva HERBA

Knihy vydané v edícii Malá lekárska knižnica.

Edícia prináša monografie prevažne domácich autorov. Všetky knihy sú recenzované minimálne dvoma odborníkmi.

Knihy sú vydané v mäkkej väzbe vo formáte 12 x 19 cm. Obálka je modrá.

Knihy si môžete objednať cez www.shopherba.sk


Malá lekárska knižnica je od roku 2012 vydávaná v spolupráci so Všeobecným praktickým lekárom (VPL SLS) a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU)
VPL SLS

SZU

Herba

 

 

  • Nekognitívna symptomatika pri demenciách   ( 1 Článok )

  Nekognitívna symptomatikaKniha Nekognitívna symptomatika pri demenciách vo vyššom veku od M. Ondriášovej vychádza v edícii Malá lekárska knižnica ako 37 titul.

  Cena publikácie je 6 Eur + poštovné a balné

  Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

  Nekognitívna symptomatika

   

  2015, ISBN 978-80-89631-36-0,  84 strán, 21 tabuliek


 • Klinický obraz bielych plôch   ( 1 Článok )

  Biele miestaKniha Klinický obraz bielych plôch a predrakovinových stavov ústnych slizníc do autorov E. Ďurovič, J. Vodrážka a S. Timková vychádza v edícii Malá lekárska knižnica ako 36 titul.

  Cena publikácie je 10 Eur + poštovné a balné

  Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA Kúpiť knihu

  2015, ISBN 978-80-89631-35-3,  112 strán, plnofarebná, 159 obrázkov


 • Praktická hepatológia - 3. vydanie   ( 1 Článok )

  Praktická hepatológiaKniha Praktická hepatológia. - 3. vydanie od Š. Hrušovského

  Cena 12

  Shopherba

  ISBN 978-80-89631-33-9

  Dostupné


 • Geriatria pre praktického lekára - 3. vyd   ( 5 Článkov )

  Geriatria pre praktického lekára 3. vyd.Kniha Geriatria pre praktického lekára. - 3. doplnené a prepracované vydanie od L. Hegyiho a Š. Krajčíka

  Cena 20 €

   

  Kúpiť knihu

  ISBN978-80-89631-31-5

   


 • Kapitoly z gerontopsychiatrie   ( 2 Článkov )

  Kapitoly z gerontopsychiatrie od M. Ondriášovej z vydavateľstva zdravotníckej literatúry HerbaKniha od M. Ondriášovej - Kapitoly z gerontopsychiatrie vyšla vo vydavateľstve Herba v novembri 2013. Kniha má 112 strán

  2013, ISBN 978-80-89631-11-7

  Kniha Kapitoly z gerontopsychiatrie vyšla ako 133. publikácia vydavateľstva Herba a 33. publikácia  edície Malá lekárska knižnica

  Cena 10 Eur + poštovné a balné

  Shopherba

   


 • Dekubity   ( 4 Článkov )

  DekubityKniha od Š. Krajčíka a E. Bajanovej Dekubity - prevencia a liečba v praxi vyšla vo vydavateľstve Herba v júli 2012. Kniha má 96 strán

  2012, ISBN 978-80-89171-95-8

  Kniha Dekubity - prevencia a liečba v praxi vyšla ako 117. publikácia vydavateľstva Herba a 32. publikácia  MLK

  Cena 9 Eur + poštovné a balné

  Shopherba

   


 • Kognitívne poruchy vo vyššom veku   ( 1 Článok )

  Kognitívne poruchyKniha od M. Ondriášovej Kognitívne poruchy vo vyššom veku vyšla vo vydavateľstve Herba v apríli 2011. Kniha má 156 strán

  2011, ISBN 978-80-89171-81-1

  Kniha Kognitívne poruchy vo vyššom veku vyšla ako 103. publikácia vydavateľstva Herba a 31. publikácia  MLK

  Cena 9 Eur + poštovné a balné

  Shopherba

   


 • Anémie - diagnostika a liečba v praxi   ( 1 Článok )

  AnémieKniha autoriek Viera Fábryová a Adriena Sakalová Anémie - diagnostika a liečba v praxi vyjde vo vydavateľstve Herba v novembri 2010. Kniha má 228 strán, má 31 obrázkov.

  2010, ISBN 978-80-89171-76-7

  Kniha Anémie vyšla ako 98. publikácia vydavateľstva Herba a 30. publikácia  MLK

  Cena 9 Eur + poštovné a balné

  Shopherba

   


 • Vysoký krvný tlak - 2. vydanie   ( 4 Článkov )

  Vysoký krvný tlak 2Druhé rozširené a doplnené vydanie knihy Vysoký krvný tlak od Viery Smetanovej vyšlo s podporou spoločnosti Zentiva v edícii Malá lekárska knižnica v roku 2010.

  Cena publikácie 12 € + poštovné a balné.

  Shopherba

   

  Pozrite si aj prvé vydanie knihy Vysoký krvný tlak


  2010, ISBN 978-80-89171-71-2. Vyšla ako 29. publikácia v edícii MLK a ako 93. publikácia vo vydavateľstve HERBA.

  Vydané pre spoločnosť Zentiva.

   


 • Infektológia pre prax   ( 3 Článkov )

  Infektológia pre praxKniha Infektológia pre prax vyšla v edícii Malá Lekárska Knižnica v roku 2010. Autori M. Szilágyiová, K. Šimeková a kol.

  Cena publikácie je 12 + poštovné a balné.

  Shopherba

   

  2010, ISBN 978-80-89171-66-8 Vyšla ako 28 publikácia MLK.

  Dostupné


 • Aterosklerotické choroby   ( 2 Článkov )

  Aterosklerotické chorobyKniha z edície Malá lekárska knižnica (MLK) Aterosklerotické choroby. Autor: Igor Riečanský. Kniha získala od Literárneho fondu Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009 v kategórii biologické a lekárske vedy.

  Cena knihy je 9 + poštovné a balné.

  Shopherba

   

  2009, ISBN 978-80-89171-64-4 Vyšla ako 27. publikácia MLK

  Dostupné


 • Urológia pre praktických lekárov - 2. vydanie   ( 3 Článkov )

  UrológiaUrológia pre praktických lekárov - 2. vydanie. Autori M. Horňák a F.M. Goncalves.

  Cena publikácie 9 + poštovné a balné

  Shopherba

   

  2009, ISBN 978-80-89171-56-9 Vyšla ako 26. publikácia MLK

  Dostupné


 • Slovník anglických skratiek v medicíne a zdravot.   ( 3 Článkov )

  SlovníkSlovník anglických skratiek v medicíne a zdravotníctve od J. Kolářa

  Cena publikácie - voľne dosptupná na www stránkach HERBA

  2008, ISBN 978-80-89171-58-3  Vyšla ako 25. publikácia MLK

  Vypredané


 • Vývojová dysplázia bedrového kĺbu   ( 5 Článkov )

  DyspláziaVývojová dysplázia bedrového kĺbu. Diagnostika a liečba na princípoch vývojovej kineziológie od M. Kokavca a E. Žiakovej.

  Cena knihy 7 + poštovné a balné

  Shopherba

   

  ISBN

  Dostupné


 • Malé repetitórium zubného lekára   ( 2 Článkov )

  RepetitóriumMalé repetitórium zubného lekára od autorov  I. Erdelského, R. Jurkoviča a T. Sieberta

  Cena...

  ISBN

  Vypredané


 • K niektorým etickým problémom súčasnej medicíny   ( 2 Článkov )

  Etické problémyK niektorým etickým problémom súčasnej medicíny od P Kukumberga.

  Vypredané.

  ISBN

   


 • Beta-talasémie   ( 3 Článkov )

  Beta-talasémieBeta-talasémie od autorky V. Fábryovej

  Cena ...

  ISBN

  Vypredané


 • Praktická hepatológia. - 2. vydanie   ( 3 Článkov )

  HepatológiaKniha Praktická hepatológia. - 2. vydanie od Š. Hrušovského

  Cena 12

  Shopherba

  ISBN 80-89171-46-X

  ! Dostupné 3. vydanie


 • Pacient s infekciou vírusom ľud. imunodeficiencie   ( 3 Článkov )

  AIDS/HIVKniha Pacient s infekciou vírusom ľudskej imunodeficiencie/AIDS : Rukoväť praktického lekára od V. Mayera.

  Cena 6 + poštovné a balné

  Shopherba

   

  ISBN

  Dostupné


 • Endodoncia - filozofia a prax   ( 3 Článkov )

  EndodonciaKniha Endodoncia - filozofia a prax od R. Kotulu.

  Cena 6 Eur + poštovné a balné.

  Shopherba

   

  ISBN

  Dostupné


 • Geriatria pre praktického lekára - 2. vydanie   ( 3 Článkov )

  GeriatriaKniha Geriatria pre praktického lekára. - 2. vydanie od L. Hegyiho a Š. Krajčíka

  Cena ...

  ISBN

  Vypredané. Pozrite si aj knihu Geriatria


 • Vysoký krvný tlak   ( 7 Článkov )

  TlakKniha Vysoký krvný tlak od V. Smetanovej

  Cena

  ISBN

  Vypredané


 • Antibiotiká v liečbe bakteriálnych infekcií   ( 1 Článok )

  AntibiotikáKniha Antibiotiká v liečbe bakteriálnych infekcií od autorov

  Cena

  ISBN

  Vypredané


   

 • Gastrointestinálna endoskopia   ( 0 Článkov )

  Kniha Gastrointestinálna endoskopia

  Cena

  ISBN

  Vypredané


 • Geriatria pre praktického lekára   ( 0 Článkov )

  GeriatriaKniha Geriatria pre praktického lekára - 1. vydanie.

  Cena

  ISBN

  Vypredané. Odporúčame knihu Geriatria


 • Historický pohľad na vznik a rozvoj otopédie...   ( 0 Článkov )

  Kniha Historický pohľad na vznik a rozvoj otopédie a traumatológie

  Cena

  ISBN

  Vypredané


 • Manažment v laboratórnej medicíne   ( 3 Článkov )

  ManažmentKniha Manažment v laboratórnej medicíne od G. Kováča.

  Cena 4 Eur + poštovné a balné

  Shopherba

   

  2005, ISBN

  Dostupné


 • Klinická biochémia pre praktického lekára   ( 1 Článok )

  Klinická biochémiaKniha Klinická biochémia pre praktického lekára od G. Kováča a I. Pecháňa

  Cena

   

  ISBN 80-967994-5-2, vydané v roku 2002, 128 strán

  Vypredané


 • Praktická hepatológia   ( 0 Článkov )

  Kniha Praktická hepatológia - 1. vydanie od Š. Hrušovského

  Cena

  ISBN

  Vypredané


 • Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy   ( 1 Článok )

  Neuro-psyKniha Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy

  Cena 5 EUR

  Shopherba

   

  ISBN

  Dostupné


 • Klinická imunológia a alergológia pre prax   ( 1 Článok )

  Klinická imunológia a alergológiaKniha Klinická imunológia a alergológia pre prax od Š. Nyulassyho - druhé prepracované a doplnené vydanie

  Cena 5 EUR + Poštovné a balné

  Shopherba

  ISBN 80-967994-6-0, vyšlo v roku 2002, 144 strán

  Dostupné


   

 • Klinická biochémia pre praktického lekára   ( 0 Článkov )

  Klinická biochémiaKniha Klinická biochémia pre praktického lekára

  Cena

  ISBN

   

  Vypredané


 • Chirurgia tepnožilových spojení...   ( 0 Článkov )

  Kniha Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy

  Cena

  ISBN

  Vypredané


 • Urológia pre praktického lekára   ( 0 Článkov )

  UrológiaKniha Urológia pre praktického lekára - prvé vydanie

  Cena

  ISBN

  Vypredané

   


 • Klinická imunológia a alergológia pre prax   ( 0 Článkov )

  Klinická imunológia a alergológiaKniha Klinická imunológia a alergológia pre prax

  Cena

   

   

   

  ISBN

  Vypredané


 • Srdcové zlyhania   ( 0 Článkov )

  Kniha Srdcové zlyhania

  Cena

  ISBN

  Vypredané


 • Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy   ( 0 Článkov )

  Neuro-psyKniha Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy - prvé vydanie

  Cena

  ISBN

  Vypredané