Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Sakalová, Adriena PDF Tlačiť E-mail
Osobnosti - Osobnosti Hematológea a biochémie

Sakalová, AdrienaProf. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. sa narodila 21. septembra 1930 v Rišňovciach, okr. Hlohovec. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení pracovala v krajskej nemocnici v Banskej Bystrici na internom oddelení, neskôr sa venovala už len hemato­lógii. Po absolvovaní špecializačných atestácií z vnútorného lekárstva a z hematológie pôso­bila v rokoch 1964 – 1968 v bývalej NDR vo funkcii vedúcej oddelenia v nemocniciach vo Forst – Laussitzi, vo Friedrichsheime a na Klinike hematológie na Humboldtovej univer­zite v Ber­líne. Po návrate na Slovensko pracovala ako asistentka Katedry hematológie a transfúzio­lógie Inštitútu pre ďalšie vzdelá­vanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. V r. 1974 obhájila dizertačnú prácu s titulom kandidátky vied, r. 1989 sa stala doktorkou vied, r. 1991 sa habilitovala a v r. 1996 získala titul profesorky vnútorného lekárstva. Od r. 1989 do r. 2003 pôsobila ako prednostka Kliniky hemato­lógie a transfúziológie a vedúca Katedry hematológie a transfúziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Vo svojej klinickej, pedagogickej a vedeckej činnosti sa venovala hlavne proble­matike červenej krvnej zložky, vrodeným a získaným poruchám erytrocytov, v ktorých podala prioritné dôkazy o ich výskyte na Slovensku. Ďalej pracovala v problematike malígnych lymfómov, predovšetkým sa zaujímala o skupinu imunocytómov (mno­ho­početný myelóm, monoklonové gamapatie), pri ktorých zaviedla niektoré orginálne diagnostické metódy a liečebné postupy. Je autorkou početných knižných a časopisec­kých publikácií u nás a v zahraničí, má stovky citácií u domácich a zahraničných autorov, absolvovala množstvo prednášok na rôznych odborných fórach.

Bola dvadsať rokov vedeckou sekretárkou Slovenskej hematologickej a trans­fúziologickej spoločnosti, členka federálneho výboru Československej hematologickej spoločnosti, členka viacerých medzinárodných odborných spoločností. Jej práca bola ocenená zo strany Slovenskej lekárskej spoločnosti, rezortným vyznamenaním MZ SR a rôznymi ďalšími cenami.

V súčasnosti naďalej pracuje na Katedre hematológie a transfúziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, kde sa venuje výchove mladých hematológov ako aj publikačnej činnosti.