[10]
darovaný orgán od mŕtveho človeka, si určite neprajú smrť iného,
chcú však, ako každý človek, žiť. Budeme radi, ak táto knižka dodá
nádej, silu a poznanie pacientom so srdcovým zlyhávaním, rodinám,
priateľom a všetkým ľuďom, ktorých sa táto problematika dotýka.
Prečítajte si príbehy pacientov, ktorí ochorením prešli a dočkali sa
daru, ktorý znamenal život. Ktorí vďaka tomuto počinu v spojení
s mnohoročným bádaním stoviek vedcov a lekárov a pracovným
nasadením desiatok zdravotníkov dostali „šancu“ na nový život.
Od prvej transplantácie srdca v NÚSCH uplynulo 21. 3. 2013 pätnásť
rokov a chceli by sme, aby aj táto publikácia bola pripomenutím
tejto pre nás tak významnej chvíle.
Veríme, že tieto informácie budú pre vás povzbudením, poučením
aj výzvou. Veríme, že neprinesú do vašich duší smútok, ale ukážu
veľkosť myšlienky transplantácií a darcovstva orgánov ako prejavu
bezhraničnej lásky k blížnemu a možno budú aspoň na chvíľu
dôvodom na zamyslenie sa nad skutočnými hodnotami života.
Vydanie tejto knižky iniciovalo Občianske združenie DAR ŽIVOTA
v spolupráci s lekármi Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca
Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.
Vlasta Pagáčová, Eva Goncalvesová
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...58