[11]
Transplantácia srdca
ako súčasť zdravotníckej starostlivosti
Transplantácia srdca je aktuálne najefektívnejšou metódou liečby
pokročilého chronického srdcového zlyhávania – ochorenia, keď
srdce nedokáže dostatočne prečerpávať krv v tele človeka napriek
doterajšej terapii.
Transplantácia srdca je celosvetovo uznávanou liečebnou metódou,
predovšetkým od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia, keď
sa objavením účinných liekov – imunosupresív, podarilo účinne
a relatívne bezpečne potlačiť imunitný systém a zabrániť odvrhnutiu
transplantovaného orgánu.
Darcom orgánov je človek, u ktorého je objektívne potvrdená smrť
mozgu, dýchanie umožňuje umelá pľúcna ventilácia, a orgány, ktoré
pracujú na autonómnej báze, je ešte možné v určitom časovom
intervale použiť na liečbu inak nevyliečiteľne chorých.
Kardiochirurg pri tzv. ortotopickej transplantácii vymení pôvodné
choré, takmer nefunkčné srdce za nové, plne funkčné, od darcu
orgánov.
Po transplantácii srdca je nevyhnutné doživotné dodržiavanie
určených zásad a užívanie niektorých liekov ordinovaných lekármi
transplantačného centra v spolupráci s lekármi v mieste bydliska.
Napriek určitým obmedzeniam táto liečebná metóda predlžuje
a skvalitňuje život chorého človeka.
Na Slovensku sa transplantácie srdca začali úspešne realizovať od
roku 1998 vďaka systematickej práci lekárov pod vedením profesora
Juraja Fabiána. Prvá však bola vykonaná v roku 1968 pod vedením
akademika Karola Šišku.
MUDr. Ivan Varga, PhD.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...58