[13]
Pani Jarka žije takmer 7 rokov s novým srdcom. Jej malí synovia
medzičasom dospeli. Traja študujú na vysokej škole a najmladší
bude onedlho maturovať. Zachránený život ich mamy im umožnil
vyrásť v úplnej rodine. Tešia sa, že ich mama zostala žiť. Uvedomujú
si to vždy, keď sa na nich usmeje a keď ich čaká pri návrate z „veľkého
sveta“ s teplou náručou a kuchyňou plnou dobrôt.
Pani Jarka sa ocitla v nezávideniahodnej situácii. Ešte aj dnes nerada
spomína na prežité chvíle. Choroba ju zastihla nepripravenú, tak
ako mnoho ďalších. Za veľmi ťažké považuje obdobie, kedy jej
nedokázali určiť hlavnú príčinu jej zdravotných problémov, keď boli
spochybňované jej ťažkosti a nedostalo sa jej adekvátnej liečby.
Za najťažšie obdobie však považuje čas čakania na transplantáciu,
kedy jej úplne odchádzali sily a pomaly prestávala veriť, že sa
transplantácie dočká. Z jej príbehu sa vynára množstvo otázok.
Položme teda niektoré z nich. Mohli opakované angíny spôsobiť
zápal srdcového svalu? Mohla dôsledkom tohto zápalu vzniknúť
dilatačná kardiomyopatia? Ako súvisí opuch končatín s poruchou
srdca? Čo je to vlastne srdcové zlyhávanie?
Za sprievodcu našej publikácie sme vybrali MUDr. Ivana Vargu, PhD.,
z Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu
srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH, a. s.) v Bratislave, ktorý
nám objasnil tieto, ale aj nasledujúce otázky.
Srdcové zlyhávanie
Srdcové zlyhávanie je ochorenie, keď srdce nie je dostatočne
schopné prečerpávať krv v množstve zodpovedajúcom
metabolickým požiadavkám ostatných orgánov a tkanív v tele.
Vzniká z rôznych príčin. Najčastejšími sú postihnutie srdcových
tepien (ischemická choroba srdca), vysoký krvný tlak, poškodenie
chlopní alebo priamo srdcového svalu (tzv. kardiomyopatia).
Pre kardiomyopatiu je typické buď oslabenie, alebo zvýšená tuhosť,
resp. hrúbka svaloviny srdca. Vznikajú opäť z rôznych príčin, pričom
jednou z nich sú aj infekčné ochorenia. „Nevyležané chrípky alebo
angíny“ sú rizikové z hľadiska vzniku zápalu srdcového svalu
(myokarditídy) s neskorším prechodom do jeho poškodenia –
rozvoja zápalovej kardiomyopatie. Týka sa to najmä ľudí s vrodenou
zvýšenou „vnímavosťou“ na tieto infekcie, resp. s prisilnou imunitnou
odpoveďou na ne, ktorá vyústi aj do poškodenia vlastného srdca.
V prípade opakovaných „pravých“ angín, infekcií horných dýchacích
ciest spôsobených streptokokovou infekciou, je riziko poškodenia
srdca 0,2 ­– 2 %. Zvyšuje sa hlavne v prípade penicilínmi neliečenej
infekcie, ktorá už postihla viaceré tkanivá a orgány. Vtedy
hovoríme o reumatickej horúčke. Pri tomto type infekcie sú však
skôr poškodené chlopne srdca, menej svalovina. Tá je, naopak,
viac napádaná vírusmi, menej baktériami a inými mikróbmi.
Myokarditída je jednou z príčin vzniku zápalovej, dilatačnej
kardiomyopatie práve v dôsledku infekcie srdcového svalu, resp.
následného poškodenia prisilnou imunitnou reakciou.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...58