[14]
Dilatačnú kardiomyopatiu charakterizuje zväčšenie dutín srdca
so stenčením ich stien a oslabnutím schopnosti prečerpávať krv.
Nedostatočné prečerpávanie krvi orgánmi vedie k zníženej filtrácii
krvi obličkami, a tým k poklesu tvorby moču. To vedie najprv
k dýchavici vplyvom hromadenia krvi v pľúcach. Nadbytočná
tekutina v tele neskôr presakuje cez steny ciev aj do podkožia,
vplyvom zemskej gravitácie najskôr do oblasti členkov a predkolení
– vznikajú opuchy nôh. So zhoršovaním stavu sa tekutina hromadí
v pohrudnicovej dutine (v dutine okolo pľúc) a okolo srdca či
pečene, v brušnej dutine (vzniká opuch brucha) a v stenách žlčníka,
čriev atď. (vzniká nechutenstvo a nedostatočné trávenie potravy).
Diagnostika srdcového zlyhávania spôsobeného dilatačnou
kardiomyopatiou nie je ťažká, pokiaľ sa na ňu myslí. Problémom
je, že dýchavica, opuchy, nechutenstvo, či iné prejavy srdcového
zlyhávania môžu mať aj iný pôvod (pľúcne, obličkové či
gastrointestinálne ochorenia). Pri správne urobenom vyšetrení
sa však podozrenie na srdcové zlyhávanie (či už spôsobenom
dilatačnou kardiomyopatiou alebo inou prvotnou príčinou) dá
pomerne rýchlo a definitívne potvrdiť echokardiografickým
vyšetrením, ktoré je čoraz dostupnejšie aj ambulantne po celom
Slovensku.
Pacienti po transplantácii srdca počas turistiky v Terchovej
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...58