[17]
tento jedinečný dar, vďaka ktorému zostanem tu. Prosila som Boha. Moje
prosby boli vypočuté.
Z Bratislavy mi zrazu zavolali, že sa pre mňa našiel vhodný darca. Proces
prevozu do nemocnice sommala teoreticky zvládnutý, a napriek tomu, že som
si vždy praktický priebeh predstavovala dramaticky, prebehlo všetko v úplnom
pokoji.
Bol naoko úplne obyčajný deň, pondelok. Deň, keď sa pre mnohých začínal
nový pracovný týždeň. V ten deň, v okamihu, keď po transplantácii moje nové
srdce urobilo prvý úder, sa pre mňa začal nový život. Život s novým srdiečkom.
Od darcu, ktorého nepoznám, neviem jehomeno, kde a ako žil, od človeka,
ktorý nechal na Zemi pre mňa dar najvzácnejší. Nechal mi svoje srdce, vďaka
ktorému žijem. Moja vďaka za tento vzácny dar je nekonečná.
Život po transplantácii sami úplne zmenil. Vrátila som sa späť do života a žijem
so všetkým, čo k tomu patrí. Teším sa z každého dňa, aj keď prší, aj keď sami
práve nedarí, veď život je taký nádherný.
Transplantáciu orgánov vnímamako jedinečnú šancu zachrániť ľudský
život orgánom toho, kto z tohto sveta odchádza. Nikdy som sa nad touto
problematikou tak hlboko nezamýšľala, až dovtedy, kým sama priamo
dotkla. Darovanie orgánov po smrti je najväčšímprejavom ľudskosti a lásky
k blížnemu. Moja vďaka je nekonečná a sila tej ľudskosti a lásky zostane vomne
navždy. (Vierka)
Pani Vierka je v súčasnosti päť rokov po transplantácii srdca. Tvrdí,
že kvalita jej života sa výrazne zmenila k lepšiemu. To, že má určité
obmedzenia, že musí pravidelne užívať lieky, považuje za minimálnu
daň, ktorú musí zaplatiť za to, že žije. Teší sa z každého dňa. Cestuje,
športuje, venuje sa turistike, svojim záľubám, priateľom a rodine.
V rámci možností pracuje, aktívne sa podieľa na činnostiach
pacientskej organizácie a aktivít má nad hlavu. Keď jej jediný syn
nedávno preberal vysokoškolský diplom, v duchu ďakovala Bohu
za to, že môže byť pri tejto krásnej udalosti. Bez transplantovaného
srdca by pri tomto akte už nestála. Keď sa vráti späť v čase, tvrdí, že
sa hnevala na seba, že podcenila varovné signály svojho tela. Teraz
je k otázke zdravia oveľa zodpovednejšia. Opakovane si položila
otázku, či mohla včasná diagnostika ochorenia srdca priaznivejšie
ovplyvniť vývoj ochorenia.
Aj my sa pýtame, či existujú pri uvedenej chorobe nejaké
charakteristické znaky, ktoré by mohli lekárovi evokovať, že
by mohlo ísť o vážne ochorenie srdca. Akým spôsobom môže
pacient ovplyvniť kladný vývoj priebehu ochorenia - aby bol čas
prežitia s ochorením čo najdlhší? Pani Vierka pracovala s krátkymi
sporadickými práceneschopenkami takmer celý čas počas
ochorenia. Prestala pracovať asi 8 mesiacov pred operáciou, kedy sa
stav už výrazne zhoršil a zhoršenie sa stupňovalo. Čo je pre pacienta
s ochorením lepšie: keď ešte pracuje (v rámci svojich možností),
alebo je pre neho najlepšie, keď zostane hneď doma?
Na tieto otázky sme opäť našli odpovede u MUDr. Ivana Vargu, PhD.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...58