[18]
Prognóza a režimové opatrenia
pri srdcovom zlyhávaní
Srdcové zlyhávanie je veľmi vážne ochorenie, ktorého prognóza
je dlhodobo nepriaznivá. Do roka po určení diagnózy zomrie asi
20 % a do 5 rokov 75 % pacientov. Stav chorých si často vyžiada
hospitalizáciu, u viac ako 1/3 z nich opakovane v priebehu 1 roka.
Na úmrtiach sa podieľa asi v 40 % zlyhanie srdca ako pumpy,
 v 20 % infekcie,
embólie (
upchatia ciev vplyvom zaklínenia embolu -najčastejšie
krvnej zrazeniny
) alebo pridružené ochorenia. Včasná diagnostika
ochorenia je nesmierne dôležitá preto, aby sa rýchlo podala správna
medikamentózna liečba a určila dlhodobá stratégia – operácie
na uzavretých cievach (bypassy), operácie poškodených chlopní,
implantácia prístrojov – defibrilátorov (chrániacich pred arytmiou)
alebo 2-komorových kardiostimulátorov (schopných zvýšiť výkon
srdca).
Najčastejšími znakmi srdcového zlyhávania sú dýchavica, kašeľ,
slabosť, búšenie srdca, opuchy nôh, zväčšenie objemu brucha,
bolesť v pravom podrebrí (zo zväčšenej pečene), nechutenstvo,
chudnutie a smäd. Vyskytujú sa aj pri iných ochoreniach, ale
realizácia elektrokardiografického vyšetrenia (EKG) a röntgenu
hrudníka môžu potvrdiť podozrenie na srdcové zlyhávanie. Následné
echokardiografické či laboratórne vyšetrenie tzv. špeciálnych
nátriuretických peptidov vedú takmer určite k stanoveniu správnej
diagnózy.
Po určení diagnózy začína liečba ochorenia, ktorá ovplyvňuje
prežívanie chorého. Okrem lekárov je z hľadiska ďalšieho osudu
zodpovednosť aj na samotnom pacientovi. Dôležité je správne
a dôsledné užívanie predpísaných liekov, ako aj dodržiavanie
režimových opatrení a pravidelné kontrolné vyšetrenia. Okrem toho
je potrebné znížiť príjem soli v strave (nedosoľovať), kontrolovať
príjem tekutín (približne 1,5 l denne), dbať o dostatočný prísun
zdravých jedál (zelenina, syry, vláknina, chudé mäso upravené napr.
dusením, vitamíny, alkohol max. 2 dcl vína, resp. 3 dcl piva denne).
Zanechanie fajčenia, očkovanie proti chrípke a tzv. pneumokokom,
ako aj denné sledovanie telesnej hmotnosti sú ďalšími opatreniami
(pri náraste hmotnosti o viac ako 2 kg za 2–3 dni je potrebné
kontaktovať lekára). Sexuálnu aktivitu je vhodné prispôsobiť
závažnosti ochorenia a celkovej tolerancii telesnej záťaže.
Odporúča sa cestovať na krátke trasy, dlhé cesty je podľa možnosti
bezpečnejšie absolvovať rýchlejšou leteckou dopravou.
Zamestnanie je individuálny faktor. Neodporúča sa fyzicky
a psychicky namáhavá práca, ani nočná práca. Dôležitými prvkami
v prípade zotrvania v pracovnom procese sú dlhšie prestávky
a možnosť odpočinku.
MUDr. Ivan Varga, PhD.
40 % komorové poruchy rytmu srdca (arytmie) a
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...58