[20]
Do osudného dňa v roku 1994, keď somprekonal infarkt, sombol úplne
zdravý človek. Infarkt mi zanechal krvnú zrazeninu v ľavej komore srdca.
Túto trombózu sa snažili lekári odstrániť liekmi. Chlopňa v ľavej komore
prestávala správne pracovať. Moje srdce bolo ťažko poškodené a zlyhávalo.
Tlak krvi v cievach sa znížil. Moja fyzická aktivita rapídne upadla. Mal som
problém s dýchaním, pri chôdzi po schodoch alebo do svahu. Totálne
ma vyčerpávala najmenšiamožná záťaž. Po lekárskom vyšetrení sombol
zaradený do transplantačného programu. Nakoľko sa v tom čase na Slovensku
transplantácia srdca ešte nerobila, zaradili ma na operáciu do Prahy.
Čas pokročil. Čakal som, hospitalizovaný v novej nemocnici Národného
ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, kde spolu somnou čakala
na transplantáciu aj desiatka ďalších pacientov. Dátum 21. marec 1998 som si
dobre zapamätal. Prvý pacient sa podrobil transplantácii srdca. Boli sme všetci
napätí a celú noc sme nespali. Čakali sme na ráno, na výsledok, ako operácia
dopadne. Bol to obrovský úspech. Operácia prebehla bez komplikácií a pacient
žil. Bol to prelom, bola to prvá úspešná transplantácia srdca na Slovensku.
Vzrušene sme očakávali každú informáciu a pozitívne správy námdávali nádej,
že aj my sa dožijeme.
Môj zdravotný stav bol v tomto období už veľmi kritický. Dlhodobý enormne
nízky tlak, nedostatočne prekrvované všetky orgány, neustále zavodnené pľúca.
Spával somposediačky. Musel sombyť trpezlivý. Transplantácie sa rozbehli.
Prišiel júl a ja som sa konečne dočkal. Ako piaty pacient v poradí som išiel na
operačnú sálu, po nové srdce. Dúfal som, že transplantácia bude úspešná
amne prinesie niekoľko rokov života.
Operácia dopadla veľmi dobre. Vďaka obetavej starostlivosti lekárov a sestier
samôj zdravotný stav rýchlo zlepšoval. Po dvochmesiacochma prepustili do
domáceho liečenia. Po transplantácii srdca somabsolvoval viac ako 30 biopsií
a niekoľko desiatok kontrolných vyšetrení. Moje terajšie srdce funguje už veľa
rokov a dúfam, že ešte chvíľu aj dobre fungovať bude. (Alfréd)
V čase, keď pán Alfréd čakal na srdce bola transplantológia na
Slovenku na úplnom začiatku. Pacienti čakali na transplantáciu
darovaného orgánu hospitalizovaní v nemocnici. Jeden z našich
spolupacientov nám prezradil, že na srdce čakal v nemocnici takmer
rok. V súčasnosti pacienti, ktorí sú zapísaní na transplantačnú
listinu, čakajú zväčša doma, pod dohľadom lekárov, sú dostupní 24
hodín na telefóne, s rezervovaným vozidlom Rýchlej zdravotníckej
pomoci alebo leteckou dopravou, s pripravenou pobalenou taškou.
Čakajú na oznámenie nemocnice, a ďalej už postupujú podľa
vopred „pripraveného manuálu“. Pacienti v kritickom stave čakajú
v nemocnici. Pán Alfréd mal transplantované srdce na Slovensku ako
piaty v poradí.
História a súčasnosť Transplantológie
srdca na Slovensku
V danej súvislosti je dôležité pripomenúť kúsok histórie. Súčasnosť
slovenskej transplantológie srdca sa začala v roku 1994, keď sa
z iniciatívy prof. MUDr. Juraja Fabiána, DrSc. v bývalom Ústave
kardiovaskulárnych chorôb etablovala neformálna multidisciplinárna
pracovná skupina pre transplantáciu srdca (HTx).
Po štvorročnej dôslednej a zodpovednej príprave celého tímu
sa uskutočnila v noci z 20. na 21. marca 1998 prvá úspešná
Piaty v poradí
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...58