[21]
transplantácia srdca. Prvú operáciu tohto druhu vykonal operačný
tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., vtedy prednostu
Kardiochirurgickej kliniky Slovenského ústavu srdcových a cievnych
chorôb.
Následne boli zrealizované ďalšie úspešné transplantácie. Rozvoj
medicíny a techniky, vzdelanostná úroveň a úsilie zainteresovaných
ľudí priniesli nové možnosti liečenia.
V lete roku 2007 priniesli médiá v celej Slovenskej republike správu
o unikátnej transplantácii, ktorú urobil tím kardiochirurgov pod
vedením primára Michala Hulmana mladej žene, ktorá posledný
rok žila iba vďaka mechanickému čerpadlu podporujúcemu
činnosť jej chorého srdca. Išlo vôbec o prvú transplantáciu srdca
pacientovi s čerpadlom na Slovensku. Krátko na to sa už mechanické
čerpadlá v NÚSCH, a. s. implantovali aj ďalším pacientom a unikátna
operácia sa stala takmer rutinnou. Za 15 rokov sa transplantológia
srdca na Slovensku pohla míľovými krokmi vpred. Do 31. 12. 2012
transplantáciu srdca na Slovensku podstúpilo 212 pacientov, vrátane
9 detí.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
so sídlom
v Bratislave je jediným pracoviskom v SR, kde sa vykonáva
transplantácia srdca a taktiež implantácia mechanických podpôr
srdca. Nešpecializuje sa však len na túto činnosť, ale poskytuje
špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky,
liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími
vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny.
Spĺňa kritériá vrcholového ústavu srdcovo-cievnej medicíny,
disponuje špičkovým prístrojovým vybavením. Má štatút
zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera
sa o viac ako štvrťstoročnú tradíciu. Od roku 2009 je jeho súčasťou
aj Detské kardiocentrum, čím sa stal jediným špecializovaním
zdravotníckym zariadením poskytujúcim komplexnú zdravotnú
starostlivosť v oblasti kardiovaskulárnej medicíny pre pacientov
všetkých vekových kategórií. Generálnym riaditeľom a predsedom
predstavenstva NÚSCH, a. s. je Ing. Mongi Msolly, MBA.
NÚSCH, a.s. Bratislava, miesto, kde sa pacienti znovu narodili
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...58