[23]
Transplantácia srdca
nie je zákrok podľa šablóny
Transplantácia srdca je zákrok, ktorý „má svoje pravidlá“. Ľudia
a naše srdcia však nie sú identické kópie alebo technické súčasti
výpočtovej techniky. Každý človek je vlastne neopakovateľnou
individualitou. Lekárska veda, zložité liečebné výkony a lekári
„kalkulujú“ s variabilitou, ktorá sa môže prejaviť ako neočakávané
odlišnosti. Preto nie je zvláštnosťou to, že stav pacienta je vážny,
medikamentózna liečba je ukončená, ďalej neúčinná, pacient je
v ohrození života a vhodný darca neprichádza.
Vďaka technickému pokroku v medicíne existuje možnosť
riešiť takéto situácie. V posledných desaťročiach medicínsky
a technologický pokrok umožnil konštrukciu zariadení, ktoré sú
schopné vo väčšej alebo menšej miere, na dlhšiu alebo kratšiu dobu,
podporiť alebo aj úplne nahradiť funkciu srdca ako pumpy.
Práve narastajúci počet pacientov so srdcovým zlyhávaním na
jednej strane a stagnujúci alebo až klesajúci počet vhodných darcov
na strane druhej vedie ku snahe nahradiť činnosť srdca umelým
čerpadlom.
V Európe trpí na symptomatické srdcové zlyhávanie asi 7 miliónov
ľudí a asi 5 % (350-tisíc) je napriek medikamentóznej liečbe vo
veľmi pokročilom stave. U časti z nich je nutné uvažovať o náhrade
srdca - transplantácii alebo implantácii čerpadla (podporného
mechanického systému srdca). Kritériá na implantáciu čerpadla sú
klinické (ťažký stav), cirkulačné (zisťujú sa vyšetrením centrálnej
hemodynamiky pravostrannou katetrizáciou (
katetrizácia –
zavedenie katétra do pravej strany riečiska cez veľké cievy
) a tiež fakt,
že nie je v krátkodobom výhľade vhodný darca srdca.
Na Slovensku sa zatiaľ implantuje takmer výlučne čerpadlo
podporujúce ľavú komoru (Heart Mate II). Život s čerpadlom
vyžaduje dostatočnú disciplínu a základné znalosti zaobchádzania
s ním. Ide totiž o zariadenie na elektrický pohon. Turbína a „hadičky“
čerpadla má pacient v tele a tieto sú cez kábel v podkoží spojené
s kontrolnou jednotkou a batériami, resp. elektrickou sieťou. Pacient
chodí mesačne na ambulantné kontroly, doma si musí pravidelne
dezinfikovať vývod kábla a užívať lieky na riedenie krvi tak, aby
nevznikla v turbíne zrazenina. Výkon čerpadla a životnosť batérií (8
hodín) mu však umožňujú žiť omnoho kvalitnejší život, nezriedka
pracovať a dočkať sa vhodného darcu srdca. Počet implantovaných
čerpadiel celosvetovo neustále rastie a dosahuje aktuálne viac ako
8-tisíc prístrojov ročne.
MUDr. Ivan Varga, PhD.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...58