[25]
aj s umelým čerpadlom, už bude onedlho školáčka a staršia dcéra je
už veľká slečna. Dievčatá spolu s manželkou „ocka“ milujú a tešia sa,
že je s nimi. Patrik vedie so svojim„ženami“ krásny život. Na chvíle,
keď jeho život visel na vlásku, však nezabudol. Záchrana prišla práve
v podobe implantácie podporného čerpadla, ktoré mu zlepšilo
kondíciu aj funkciu srdca. Samozrejme, že mal určité obmedzenia,
ale s čerpadlom takmer normálne žil. Pomáhal v domácnosti, zlepšila
sa mu fyzická kondícia, dokonca nastúpil do práce. Vynára sa tu
otázka, či by sa čerpadlo mohlo používať aj na vyliečenie srdca. Ako
by srdce pracovalo po odstránení čerpadla, obnovila by sa riadne
jeho funkcia? Mohlo by voperované čerpadlo nahradiť činnosť srdca
navždy? Veľa otázok, na ktoré už lekári poznajú odpovede.
Význam implantácie čerpadla
Výsledkom implantácie čerpadla môže byť niekoľko klinických
priebehov ochorenia. V prípade akútneho srdcového zlyhávania
sú často urgentne implantované menej invazívne, lacnejšie
a krátkodobé systémy, ktoré umožňujú získať čas pre ďalšie
rozhodnutie – tzv. premostenie k rozhodnutiu. V prípade
zotavenia srdca, napr. pri zvládnutej myokarditíde, môže byť totiž
systém pomerne v krátkej dobe odstránený bez nutnosti ďalšej
operačnej liečby. Hovoríme o tzv. premostení k zotaveniu (je však
zriedkavejšie).
Ak vývoj stavu neumožňuje odstránenie systému len s pokračujúcou
medikamentóznou liečbou, rozhodujeme sa po úvodnej stabilizácii
a splnení kritérií k transplantácii srdca k ďalšej operácii. Ak je
k dispozícii vhodné darcovské srdce, tak realizujeme transplantáciu
srdca – tzv. premostenie čerpadlom k transplantácii. Ak nemáme
vhodné srdce, tak realizujeme implantáciu dlhodobej mechanickej
podpory, hovoríme o tzv. postupe premostenia k premosteniu.
Scenár po implantácii dlhodobého systému môže opäť vyústiť
do viacerých klinických priebehov. Zriedkavým je premostenie
k zotaveniu – pri komplexnej liečbe a odľahčení srdca čerpadlom.
Častejšie je premostenie k transplantácii srdca alebo v posledných
rokoch čoraz častejšia tzv. destinačná liečba. Ide o doživotnú
dlhodobú podporu srdca u pacientov, kde kontraindikácie
znemožňujú ich zaradenie do transplantačného programu. Pacienti
žijú na svete s čerpadlom už aj viac ako 6 rokov. Implantácia
čerpadiel je však finančne mimoriadne náročná a na Slovensku aj
preto nie je destinačná liečba dostupná.
Sú aj prípady, keď je pacient perspektívnym kandidátom
transplantácie srdca, ale aktuálne klinické alebo cirkulačné pomery
ju neumožňujú, resp. neúmerne zvyšujú riziko jej realizácie
(napr. ťažká pľúcna cievna rezistencia –
odpor pľúcnych tepien
).
V takom prípade sa rozhodujeme pre implantáciu čerpadla ako
tzv. premostenie k zaradeniu na čakaciu listinu transplantácie srdca,
po úprave nevyhovujúcich pomerov.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...58