[28]
chirurgickom zákroku som sa liečil dva týždne v nemocnici. Už sommal ísť
domov, keďmi v nedeľu večer lekár oznámil, že ráno „dostanem srdce“. Veľmi
som sa tomu potešil, pretože s čerpadlom sami síce darilo, vrátila sami
kondícia, stav sa zlepšil, ale predsa len, človek je v neustálom strese, aby na
niečo nezabudol. Po chvíli som si však uvedomil, že teraz žijema nič nie je na
100 %. Transplantácia je veľmi ťažká operácia amôžu nastať komplikácie.
Asi po štvrťhodinke mi došla sestrička odobrať krv, no ani pri štvrtompokuse
zomňa nedostala ani kvapku. Musel som sa uvoľniť zo stresu. Pochodil som
po chodbách nemocnice a pozeral na nočnú Bratislavu. Upokojil som sa, až
potommi sestrička bez problémov odobrala krv. Dostal som tabletku na spanie
a všetko už išlo bez problémov.
Operácia trvala približne deväť hodín. Zobudil som sa niekedy v noci. Čerpadlo
bolo preč. V hrudi mi bilo cudzie srdce. Za tichej noci somuž nepočul bzukot
čerpadla. Bol somnapojený namnožstvo hadíc, ale cítil som sa výborne.
Pooperačný stav sa rýchlo zlepšoval a po 7 dňoch somuž bol na oddelení.
Krátko natoma prepustili do domáceho liečenia. Môj stav sa od tejto doby
neustále zlepšuje. Denne prejdempešo 3 až 5 km, niekedy aj viac. Do kopcov
musím častejšie trochu postáť, zvyšuje sami pulz. Robímbežné práce okolo
domu. Viac spímako predtýma som viac senzibilný na počasie. Žijemale
životombežného človeka. Užívampravidelne lieky, riadim sa pokynmi lekárov,
chodímna pravidelné kontroly.
Myslím, že sommal veľké šťastie. Preto somostal žiť. Áno, je tam kus šťastia,
ale predovšetkým kus profesionálne a zodpovedne odvedenej práce
kvalifikovaných lekárov, sestier, záchranárov a ostatného personálu. Je tam
vysoká zodpovednosť všetkých týchto ľudí, na každom článku tohto náročného
procesu záleží. Stačí zabudnúť namaličkosť a výsledkom je smrť pacienta.
Vďaka darcovstvu ľudských orgánov somostal žiť. Ďakujemdarcovi, aj jeho
rodine. Jeho srdce nahradilomoje. Teda žije aj časť z neho. Spomínamna neho
vždy na výročie môjho nového narodenia, ale nielen vtedy. (Rastislav)
Náhlivý život a čerpadlá?
Ďalší z príbehov, keď sa sám autor priznáva k tomu, ako hekticky žil,
ako bolo všetko dôležitejšie, ako nevnímal signály, ktoré mu vysielal
stále viac zaťažovaný organizmus. Žil tak, ako mnohí ľudia v dnešnej
uponáhľanej dobe. Po transplantácii spomalil svoje tempo, užíva si
každý jeden deň. Úsmev z tváre mu nemizne ani na chvíľu. Venuje sa
tomu, čo má najradšej, svojej rodine, včielkam, záhrade, domácemu
kutilstvu, rekreačnému športu a priateľom. Je disciplinovaným
pacientom a tomu, čo mu blížilo najviac, teda stresu, tomu sa snaží
maximálne vyhnúť.
Mohol však naozaj neustály stres a život pod tlakom vyvolať infarkt
myokardu a následne aj také závažné zdravotné problémy?
Vynára sa taktiež otázka, či je implantácia čerpadla u takejto
skupiny pacientov bežne indikovaná. A ako sa vlastne po takomto
zákroku správa vlastné srdce? Prestáva úplne pracovať alebo úplne
odumrie? Ešte „včera“ zdravý človek, „dnes“ pacient, ktorý sa odrazu
musí vysporiadať so svojím ochorením, s ťažkým zdravotným
postihnutím, užívaním liekov, aj obsluhou čerpadla. Toľko stresových
faktorov, ktoré ho môžu priviesť do ďalších problémov. Alebo sa
mýlime? Odpoveď hľadajme u odborníka najpovolanejšieho.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...58