[29]
oBSluha čerPadla
Neustály stres a život pod tlakom sú faktory, ktoré sa podpisujú
na zvýšenom riziku infarktu myokardu. Jazva na srdci po zahojení
infarktovej oblasti nie je funkčná ako sval a znemožňuje tak obnovu
normálnej činnosti srdca. Implantácia podporného čerpadla je
potom u správne vybraných pacientov jedným z účinných riešení,
druhým je transplantácia srdca pri dostupnom darcovskom
srdci. Starostlivosti o čerpadlo sa pacient učí ešte v nemocnici
pred prepustením domov, minimálne počas 3 „lekcií“, posledná
prebieha aj s príbuznými. Pacient má k dispozícii kompletný
manuál, náhradné diely a nonstop telefonický kontakt na lekára
a technického pracovníka. Zároveň musí naďalej užívať lieky na
podporu činnosti srdca.
Vlastné srdce ostáva pracovať na svoj nízky výkon a v prípade
náhleho prerušenia činnosti čerpadla spravidla pacienta chráni pred
okamžitým cirkulačným kolapsom. Činnosť čerpadla však nesmie byť
nikdy prerušená, a ak sa to, náhodou, stane, stav nesmie trvať viac
ako pár minút. Hrozí totiž vznik zrazeniny a jej vyplavenie napríklad
do mozgových ciev so vznikom mozgovej príhody pri opätovnom
spustení čerpadla. Celkovo je však čerpadlo vysoko účinným
a pomerne bezpečným prístrojom, vďaka ktorému pacient zostáva
žiť v relatívne dobrej kvalite s nádejou na vhodné darcovo srdce.
Podporné čerpadlo Heart Mate II
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...58