[32]
Všetci pacienti sú pred samotným vyslovením súhlasu s operačným
zákrokom príslušne edukovaní a každý jeden vie, čo by nasledovalo
v prípade, že by sa rozhodol poslednú možnosť liečby nevyužiť.
Napriek tomu majú stovky otázok na to, ako bude ich život vyzerať,
či budú úplne zdraví, ako budú ďalej žiť. Odpovede dostanú vždy.
A čo ich najčastejšie zaujíma?
Odpovede nám, aj pre Vás, poskytol opäť MUDr. Ivan Varga, PhD.
Podľa čoho sú pacienti zaraďovaní
do poradovníka na transplantáciu srdca?
Čakacia listina na transplantáciu srdca na Slovensku obsahuje
priemerne 15 až 30 pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním.
Darcovské srdce sa prideľuje na základe krvnej skupiny darcu
a čakateľa, ktoré musia byť rovnaké (výnimku tvorí skupina 0 –
všeobecný darca). Druhým faktorom je telesná hmotnosť, ktorá musí
byť medzi darcom a príjemcom porovnateľná. Tretím činiteľom,
ktorý rozhoduje v prípade čakateľov s rovnakou krvnou skupinou
a podobnou hmotnosťou, je závažnosť ich stavu. Viac chorí, t. j.
častejšie hospitalizovaní a slabší pacienti, sú uprednostnení, keďže
ich predpoklad dožitia sa ďalšieho darcu je nižší.
Ako rýchlo prebehne celý proces, keď bude vhodný darca?
Proces od oznámenia vhodného darcu po transplantáciu netrvá
priemerne dlhšie ako 24 hodín (organizácia a doprava odberového
tímu, odber srdca, hospitalizácia a príprava čakateľa k operácii).
Ako dlho trvá samotná transplantácia srdca?
Samotná transplantácia trvá asi 4 hodiny.
Ako skoro po operácii uvidím príbuzných,
sú povolené návštevy aj v nemocnici?
Po operácii leží pacient asi týždeň na Oddelení anesteziológie
a intenzívnej medicíny (tzv. ÁRE), kde je v priaznivom prípade už
na 2. deň po operácii zobudený. Návštevy príbuzných sú možné po
dohode s lekármi, vhodné je však s nimi počkať. Príčinou je vysoké
riziko infekcie vzhľadom na podávanie liekov tlmiacich imunitu
pacienta tak, aby si telo „zvyklo“ na nové srdce.
Aký dlhý je proces zotavovania po transplantácii?
Kedy budem môcť chodiť?
Asi týždeň po operácii sú pacienti preložení späť na Oddelenie
zlyhávania a transplantácie srdca, kde začínajú rehabilitovať už
aj chôdzou, pričom dovtedy cvičia na lôžku a robia tzv. cievnu
a dychovú gymnastiku.
Akú veľkú jazvu budem mať?
Za ako dlho budem môcť odísť domov?
Samotné hojenie pooperačnej, asi 20 cm, jazvy trvá 1-2 týždne
a domov odchádzajú pacienti po 3-4 týždňoch.
Budem po transplantácii úplne zdravý?
Transplantácia srdca predlžuje a skvalitňuje život pacienta, ktorý
je schopný po čase plnohodnotne žiť a aj pracovať. Úplne zdravý
však človek nie je, čím je myslená hlavne doživotná nutnosť užívať
lieky chrániace nové srdce pred vlastným imunitným systémom.
Hovoríme im imunosupresíva a užívajú sa v kombinácii cyklosporín
alebo takrolimus s mykofenolátom a prednizón. Po čase sa oba
systémy vo veľkej miere „zžijú“ a dávky/počet liekov je možné znížiť.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...58