[33]
Nikdy však nie celkom vysadiť, aby neprišlo k tzv. odvrhovaniu srdca
(k rejekcii). Na druhej strane táto cena nie je vysoká za kvalitu a dĺžku
života, ktoré nie sú porovnateľné so stavom pred transplantáciou.
Budem po transplantácii môcť športovať?
Ktorým športom sa budem môcť venovať?
Viacerí pacienti sa po transplantácii srdca venujú napríklad
rekreačnému športu, akým je beh, plávanie, cyklistika, turistika.
Vhodné sú vytrvalostné disciplíny bez priveľkej nárazovej záťaže.
Budem po transplantácii nejako obmedzený
vo svojom sexuálnom živote?
Sexuálna aktivita sa väčšinou upraví so stúpajúcou fyzickou
aktivitou. Dôležitá je trpezlivosť a porozumenie medzi partnermi.
Z antikoncepčných metód je najvhodnejší prezervatív, ktorý chráni
aj pred pohlavne prenosnými ochoreniami. S plánom založiť si
rodinu je u mužov vhodné počkať aspoň rok po transplantácii.
U žien je gravidita riziková pre matku i plod. Vyžaduje sa úprava
imunosupresív a pre nové srdce predstavuje tehotenstvo nadmernú
cirkulačnú záťaž.
Aké najčastejšie nežiaduce účinky liekov
vznikajú u pacientov po transplantácii?
Samotné imunosupresíva majú viacero nežiaducich účinkov,
zvýšená chuť do jedla a nárast hmotnosti, chvenie a „mravenčenie“
rúk, tráviace problémy, akné, zadržiavanie vody a iné. S postupnou
redukciou dávky/počtu liekov sa ich počet a význam výrazne znižuje.
Je možné, že pacienti po transplantácii môžu byť ohrození
vyšším rizikom vzniku niektorého druhu rakoviny? Ako tomu
predchádzať? Ako je to s preventívnymi prehliadkami?
Preventívne prehliadky a pravidelné kontroly prispievajú k redukcii
dlhodobých nežiaducich účinkov imunosupresív (infekciám,
vysokému tlaku krvi, poruche obličiek, osteoporóze, cukrovke,
vzniku nádorov). Samotný pacient sa vie tiež dobre chrániť, napr.
pred vznikom rakoviny kože používaním krémov s vysokým
ochranným faktorom (aspoň 30) a skrátením času strávenom na
priamom slnku.
Transplantácia srdca v NÚSCH, a.s. Bratislava
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...58