[36]
treba lenmôj súhlas. Aby sommohol ďalej žiť! Bez váhania som súhlasil.
A tak začalomoje čakanie na vhodného darcu. Darcu, ktorý by mal zomrieť,
aby som jamohol žiť? Túto skutočnosť som si však nesmel pripúšťať. Bolo to
stresujúce. Rovnako ako každodenné 24-hodinové čakanie na telefonát. Čakal
som trpezlivo, až ten deň prišiel. Deň, ktorý ostane pre jednu rodinu navždy
dňom smútku a tragédie. Deň, keď stratili milovaného človeka. No pre druhú,
v tomto prípade moju rodinu, je to navždy deň, keď bol zachránený môj život,
keď som sa znovu narodil.
Bolo to studený zimný deň roku 2006. Práve somochutnával kapustnicu, ktorá
rozvoniavala po celombyte, keď zazvonil telefón. Od lekárky z NÚSCH som
dostal radostnú správu, že majú pre mňa vhodného darcu amám sa do troch
hodín dostaviť do NÚSCH. O päť minút zvonil telefón opäť. Môj presun urgovali,
musel sombyť v Bratislave do jeden a pol hodiny. Dalo sa to stihnúť jedine
vrtuľníkom. Bol to frmol. Manželke a deťom som sľúbil, že domov sa vrátim živý
a zdravý.
Môj prvý let v živote smeroval pre nový život. Let prebehol hladko, rovnako aj
príprava na zložitú operáciu. Pokojný, veselý a plný optimizmu som sa ocitol na
operačnom stole. Operácia trvala necelé tri hodiny a prebehla bez komplikácií.
Na druhý deň somuž volal s manželkou, že som v poriadku. Chcieť amať pre
koho žiť je pre uzdraveniu veľké plus. Rýchlo som sa uzdravoval. Bolo to úžasné.
Na 19. deň po operácií sombol prvýkrát doma na priepustku. Tá radosť zo
stretnutia s blízkymi v rodinnom kruhu sa nedá opísať.
Nasledovali pravidelné kontroly, nastavenie liečby liekmi na celý život. Stav
sa neustále zlepšoval, stabilizoval a postupne prechádzal do normálu. Krok
po kroku som sa začleňoval do bežného života. Po trochmesiacoch od
transplantácie somabsolvoval 11-hodinovú túru vo Vysokých Tatrách. Bez
problémov a únavy. Po 6 mesiacoch od operácie somnastúpil späť do práce.
Život je krásny, ak ho nežijete len pre seba amáte okolo seba ľudí, ktorých
milujete. Jamám to šťastie a svoj život žijemnaplno so všetkými radosťami
a starosťami, ktoré bežne prichádzajú. Pracujem, naďalej sa venujem
záhradkárčeniu, turistike a v poslednej dobe aj malej vnučke, ktorá nám robí
veľkú radosť. Spestruje a obohacuje nám život svojou prítomnosťou, chuťou do
života a spoznávaním vecí okolo seba.
Výraz „čakal somna darcu“ je hovorovo používaný amožno nie príliš šťastný,
pretože nezainteresovaný by mohol nadobudnúť pocit, že chorý čaká na smrť
iného človeka. V skutočnosti je to úplne inak. Ani jeden chorý pacient nečaká na
smrť iného. Každý si praje len to, aby si ten, kto opúšťa tento svet, nebral so sebou
svoje orgány, lebomy ich potrebujeme tu, na Zemi. Neviemmeno darcu, som
mu však veľmi vďačný za to, že žijemamôžem si vychutnávať život s rodinou.
Som vďačný aj manželke a dcéram, lebo boli stále somnou, podporovali ma
amysleli namňa v okamihoch, keď som stál medzi neboma zemou.
Ďakujem lekárom, sestričkáma všetkýmosobám, ktoré sa na transplantačnom
procese zúčastňujú. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na odberovom
procese, ale aj všetkým tým, o ktorých ani nevieme a oni významne prikladajú
ruku k dielu.
Amôj pohľad na transplantáciu orgánov? Myslím, že je potrebné danej
problematike venovať viac pozornosti, viac propagovať tieto zákroky, verejne
podporovať transplantácie a darcovstvo orgánov. Jeden človek, ktorý, žiaľ, už
odišiel zo sveta živých, môže aj po smrti pomôcť niekoľkýmďalším, ktorí to
potrebujú. Možno sa niekedy stane, že aj člen jeho rodiny bude odkázaný na
takúto pomoc. A tí, ktorí prijmete orgán od cudzieho človeka, nebojte sa toho.
Prijmite ho s láskou, lebo z lásky vám tu bol zanechaný. (Jozef)
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...58