Keď dar znamená život
Vlasta Pagáčová, Juraj Stanovič et al
Jazyková korektúra:
Media Support,
Sadzba a grafická úprava:
Juraj Stanovič,
Ilustrácie:
John Bolesky
Tlač:
Sineal, Bratislava
Vydalo Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r.o., Bratislava, 2013
Vyšlo ako 127. publikácia vydavateľstva Herba, spol. s r.o.,
© Občianske združenie DAR ŽIVOTA, Bratislava 2013
Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Centrum I 54/129
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 42145848
ISBN 978-80-89631-05-6
®
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...58